تور مالزی سنگاپور پرواز قطری

4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
sandpiper + vallue
3350000 4150000 3200000 2840000 BB
NOVOTEL + ROYAL
3650000 4810000 3550000 3010000 BB
impiana+grand central
3910000 5210000 2840000 3050000 BB
fraser residance+ grand copthorn
4240000 5810000 4140000 3240000 BB
INTERNATIONAL + mandarin orchand
4600000 6400000 4500000 3400000 BB
JW MARRIOT + conrad
4800000 6720000 4600000 3420000 BB
SHANGRILA + shangrila
5340000 7540000 5120000 3600000 BB
jw marriot+marina bay sands
6400000 9190000 6100000 4000000 BB

شروع قیمت از 3350000 تومان می باشد.

sandpiper
درجه هتل
خدمات

BB

vallue
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3350000
نرخ اتاق 1 تخته
4150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2840000
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

BB

درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3650000
نرخ اتاق 1 تخته
4810000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3010000
impiana
درجه هتل
خدمات

BB

grand central
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3910000
نرخ اتاق 1 تخته
5210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3050000
fraser residance
درجه هتل
خدمات

BB

grand copthorn
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4240000
نرخ اتاق 1 تخته
5810000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3240000
INTERNATIONAL
درجه هتل
خدمات

BB

درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4600000
نرخ اتاق 1 تخته
6400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000
درجه هتل
خدمات

BB

درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4800000
نرخ اتاق 1 تخته
6720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3420000
درجه هتل
خدمات

BB

درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5340000
نرخ اتاق 1 تخته
7540000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5120000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3600000
jw marriot
درجه هتل
خدمات

BB

marina bay sands
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6400000
نرخ اتاق 1 تخته
9190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000

خدمات

پرواز قطری - 4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور - ویزای سنگاپور - ترانسفر فرودگاهی - بیمه - سیم کارت
 

تور مالزی سنگاپور پرواز قطری

4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط