تور مالزی+ سنگاپور

4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
cosmo hotel + parcsovereign
330 600 310 190 BB
NOVOTEL + COPTHORNE KING
410 750 390 210 BB
istana + GRAND COPTHORNE
610 930 590 230 BB
traders + HILTON
750 1400 720 350 BB
shangrila + SHANGRILA
840 1610 790 490 BB

330 دلار + 2300000

cosmo hotel
درجه هتل
خدمات

BB

parcsovereign
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
330
نرخ اتاق 1 تخته
600
نرخ کودک 6 تا 12 سال
310
نرخ کودک 2 تا 6 سال
190
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

BB

COPTHORNE KING
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
410
نرخ اتاق 1 تخته
750
نرخ کودک 6 تا 12 سال
390
نرخ کودک 2 تا 6 سال
210
istana
درجه هتل
خدمات

BB

GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
610
نرخ اتاق 1 تخته
930
نرخ کودک 6 تا 12 سال
590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
230
traders
درجه هتل
خدمات

BB

HILTON
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
750
نرخ اتاق 1 تخته
1400
نرخ کودک 6 تا 12 سال
720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
350
shangrila
درجه هتل
خدمات

BB

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
840
نرخ اتاق 1 تخته
1610
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490

خدمات

پرواز امارات،صبحانه, بیمه مسافرتی, یک گشت شهری همراه با نهار , ترانسفر فرودگاهی ، ترانسفر ، لیدر ، بیمه ، یک گشت نیم روزی سنگاپور

تور مالزی+ سنگاپور

4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط