تور استانبول با پرواز ماهان

تور استانبول(3 شب و 4 روز) با پرواز ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
PERADOOR
1000000 1200000 900000 800000 BB
GRAND PAMIR
1080000 1250000 950000 800000 BB
LION
1150000 1350000 950000 800000 BB
GRAND OZTANIK
1200000 1400000 1050000 800000 BB
TITANIC CITY
1290000 1680000 1150000 800000 BB
AVANT GARD
1360000 1750000 1200000 800000 BB
GRAND JAVAHER
1590000 1700000 1280000 800000 BB
THE MARMARA
1690000 2300000 1300000 800000 BB
CVK PARK
1850000 2800000 1380000 800000 BB

شروع قیمت از 1000000 تومان می باشد.

PERADOOR
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
GRAND PAMIR
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1080000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
LION
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1150000
نرخ اتاق 1 تخته
1350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
GRAND OZTANIK
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
TITANIC CITY
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
AVANT GARD
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1360000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
GRAND JAVAHER
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1590000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
THE MARMARA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2300000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000
CVK PARK
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
800000

خدمات

بليط رفت و برگشت هواپيماي ماهان اير-3 شب اقامت در هتل-صبحانه-ترانسفر فرودگاهي-راهنماي فارسي زبان- در صورت در خواست مسافر پکیج استانبول با شبهای اقامت بیشتر هم قابل اجرا می باشد.

تور استانبول با پرواز ماهان

تور استانبول(3 شب و 4 روز) با پرواز ماهان

جزئیات تور

این پکیج با پایین ترین قیمت ماهان محاسبه شده است .

 

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط