تور استانبول با پرواز ماهان

تور استانبول(3 شب و 4 روز)
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
MATIATE
1110000 1220000 865000 670000
THE MARMARA
1160000 1320000 875000 670000
GRAND HALIC
1240000 1430000 895000 670000
AVANT GARD
1390000 1810000 995000 690000
Metropolitan Palace
1280000 1560000 945000 690000
GRAND CEVAHIR
1410000 1685000 1020000 750000
elite world hotel
1765000 2410000 1180000 750000
conrad hotel
1960000 2880000 1285000 790000
grand hyatt
2100000 3195000 1195000 820000
FOUR SEASONS BOSPHORUS
3195000 5035000 2080000 890000
MATIATE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1110000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
865000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
670000
THE MARMARA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1160000
نرخ اتاق 1 تخته
1320000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
875000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
670000
GRAND HALIC
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1240000
نرخ اتاق 1 تخته
1430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
670000
AVANT GARD
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1810000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690000
GRAND CEVAHIR
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1410000
نرخ اتاق 1 تخته
1685000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
elite world hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1765000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
conrad hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1285000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
3195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
820000
FOUR SEASONS BOSPHORUS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
5035000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000

خدمات

پرواز ماهان -3 شب و 4 روز اقامت در هتل-صبحانه-ترانسفر فرودگاهي-راهنماي فارسي زبان - یک گشت شهری با نهار-بیمه مسافرتی

تور استانبول با پرواز ماهان

تور استانبول(3 شب و 4 روز)

جزئیات تور

پکیج فوق بر اساس پایین ترین کلاس پروازی تنظیم شده و در صورت درخواست مسافر پکیج فوق با پرواز ترک کیش نیز قابل اجرا می باشد.


در صورت درخواست پکیج ، با تعداد شب های بیشتر هم امکان پذیر است .

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط