تور استانبول با پرواز ماهان

تور استانبول(3 شب و 4 روز)
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
MATIATE
1410000 1520000 1165000 970000
THE MARMARA
1460000 1620000 1175000 970000
GRAND HALIC
1540000 1730000 1195000 970000
AVANT GARD
1690000 2110000 1300000 990000
Metropolitan Palace
1580000 1860000 1245000 990000
GRAND CEVAHIR
1710000 1985000 1320000 1050000
elite world hotel
2065000 2710000 1480000 1050000
conrad hotel
2260000 3180000 1585000 1090000
grand hyatt
2400000 3495000 1495000 850000
FOUR SEASONS BOSPHORUS
3495000 5335000 2380000 1190000
MATIATE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1410000
نرخ اتاق 1 تخته
1520000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1165000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
970000
THE MARMARA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1460000
نرخ اتاق 1 تخته
1620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1175000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
970000
GRAND HALIC
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1540000
نرخ اتاق 1 تخته
1730000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
970000
AVANT GARD
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1580000
نرخ اتاق 1 تخته
1860000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1245000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000
GRAND CEVAHIR
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1710000
نرخ اتاق 1 تخته
1985000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1050000
elite world hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2065000
نرخ اتاق 1 تخته
2710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1050000
conrad hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2260000
نرخ اتاق 1 تخته
3180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1585000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1090000
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2400000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850000
FOUR SEASONS BOSPHORUS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
5335000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1190000

خدمات

پرواز ماهان -3 شب و 4 روز اقامت در هتل-صبحانه-ترانسفر فرودگاهي-راهنماي فارسي زبان - یک گشت شهری با نهار-بیمه مسافرتی

تور استانبول با پرواز ماهان

تور استانبول(3 شب و 4 روز)

جزئیات تور

پکیج فوق بر اساس پایین ترین کلاس پروازی تنظیم شده و در صورت درخواست مسافر پکیج فوق با پرواز ترک کیش نیز قابل اجرا می باشد.


در صورت درخواست پکیج ، با تعداد شب های بیشتر هم امکان پذیر است .

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط