تور آلانیا نوروز 98

تور آلانیا 6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
magnolia hotel
5640000 6140000 5220000 4950000 bb
syedra princess hotel
6140000 7080000 5470000 4950000 all
throne beach hotel
6400000 7510000 5600000 4950000 all
ozkaymak select hotel
7320000 8580000 6060000 4950000 uall
vikingen infinity
7490000 9370000 6140000 4950000 uall
long beach harmony hotel
7660000 9940000 6230000 4950000 uall
horus paradise hotel
7740000 9800000 6270000 4950000 uall
utopia
8160000 10510000 6480000 4950000 uall
rubi platinium
9000000 11520000 6900000 4950000 uall

5640000 تومان

magnolia hotel
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
5640000
نرخ اتاق 1 تخته
6140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5220000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
syedra princess hotel
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6140000
نرخ اتاق 1 تخته
7080000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
throne beach hotel
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6400000
نرخ اتاق 1 تخته
7510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
ozkaymak select hotel
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7320000
نرخ اتاق 1 تخته
8580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
vikingen infinity
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7490000
نرخ اتاق 1 تخته
9370000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6140000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
long beach harmony hotel
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7660000
نرخ اتاق 1 تخته
9940000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6230000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
horus paradise hotel
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7740000
نرخ اتاق 1 تخته
9800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6270000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
utopia
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8160000
نرخ اتاق 1 تخته
10510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000
rubi platinium
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
9000000
نرخ اتاق 1 تخته
11520000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4950000

خدمات

پرواز پگاسوس- 6 شب اقامت در هتل با خدمات  مربوط به هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی - بیمه

نرخ کودک بدون تخت 4950000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال : 400000 تومان می باشد.

تاریخ رفت :

29 اسفند و 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 فروردین 98

 

 

 

 

 

تور آلانیا نوروز 98

تور آلانیا 6 شب و 7 روز

تورهای مرتبط