تور قبرس شمالی نوروز 97

6 شب و 7 روز با پرواز اطلس گلوبال
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
RIVERSIDE
4190000 5060000 3300000 ALL
MALPAS
4690000 5770000 3620000 ALL
SALAMIS
4890000 6120000 3720000 ALL
ACAPULCO
4950000 6210000 3750000 ALL
lords palace
5250000 6710000 3900000 ALL
kaya artemis
5490000 7070000 4040000 UALL
merit park
5490000 7070000 4040000 UALL
merit crystal
5550000 7130000 4080000 UALL
CRATOS
6350000 8450000 4480000 FB
ELEXUS
6390000 FB
RIVERSIDE
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5060000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
MALPAS
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
5770000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3620000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SALAMIS
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
6120000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ACAPULCO
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
6210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
lords palace
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5250000
نرخ اتاق 1 تخته
6710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kaya artemis
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
7070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4040000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit park
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
7070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4040000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit crystal
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5550000
نرخ اتاق 1 تخته
7130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
CRATOS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
6350000
نرخ اتاق 1 تخته
8450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ELEXUS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
6390000
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال  / ترانسفر فرودگاهی /6 شب و 7 روز اقامت در هتل /راهنمای فارسی زبان /بیمه مسافرتی


نرخ کودک بدون تخت 2490000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 250000 می باشد.

 

تور قبرس شمالی نوروز 97

6 شب و 7 روز با پرواز اطلس گلوبال

جزئیات تور


 

تورهای مرتبط