تور قبرس شمالی نوروز 98

6 شب و 7 روز با پرواز تلویند
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
RIVERSIDE
4190000 5110000 3210000 ALL
park palace
3650000 4290000 2910000 ALL
MALPAS
4650000 5840000 3450000 FB
SALAMIS
4890000 6170000 3590000 ALL
ACAPULCO
4990000 6270000 3670000 ALL
merit park
5790000 7620000 4060000 UALL
merit crystal
5790000 7620000 4060000 UALL
Les Ambassadeurs
5850000 7770000 4070000 FB
CRATOS
6250000 8350000 4290000 FB
ELEXUS
6550000 8840000 4450000 FB
RIVERSIDE
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3210000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
park palace
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3650000
نرخ اتاق 1 تخته
4290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2910000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
MALPAS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
4650000
نرخ اتاق 1 تخته
5840000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SALAMIS
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
6170000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ACAPULCO
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6270000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit park
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
7620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit crystal
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
7620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
Les Ambassadeurs
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
5850000
نرخ اتاق 1 تخته
7770000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4070000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
CRATOS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
6250000
نرخ اتاق 1 تخته
8350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ELEXUS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
6550000
نرخ اتاق 1 تخته
8840000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز تلویند  / ترانسفر فرودگاهی /6 شب و 7 روز اقامت در هتل /راهنمای فارسی زبان /بیمه مسافرتی


نرخ کودک بدون تخت 2450000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 250000 می باشد.

 

تور قبرس شمالی نوروز 98

6 شب و 7 روز با پرواز تلویند

جزئیات تور


 

تورهای مرتبط