تور قبرس شمالی نوروز 98

5 شب و 6 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
OSCARA
8590000 9690000 6150000 bb
MALPAS
9750000 11490000 6290000 all
SALAMIS
10790000 12990000 6950000 ALL
ACAPULCO
11090000 13450000 7390000 ALL
merit park
11390000 13950000 7090000 UALL
merit crystal
11750000 14390000 7250000 UALL
CRATOS
12350000 15350000 8050000 FB
ELEXUS
12650000 15810000 FB
kaya palazzo
14250000 18120000 7650000 fb
merit royal peremium
14250000 18120000 8950000 uall

8590000 تومان

OSCARA
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
8590000
نرخ اتاق 1 تخته
9690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
MALPAS
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
9750000
نرخ اتاق 1 تخته
11490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SALAMIS
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10790000
نرخ اتاق 1 تخته
12990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ACAPULCO
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11090000
نرخ اتاق 1 تخته
13450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit park
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
11390000
نرخ اتاق 1 تخته
13950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit crystal
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
11750000
نرخ اتاق 1 تخته
14390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
CRATOS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
12350000
نرخ اتاق 1 تخته
15350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ELEXUS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
12650000
نرخ اتاق 1 تخته
15810000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kaya palazzo
درجه هتل
خدمات

fb

نرخ اتاق 2 تخته
14250000
نرخ اتاق 1 تخته
18120000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit royal peremium
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
14250000
نرخ اتاق 1 تخته
18120000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال از طریق استانبول / ترانسفر فرودگاهی /5 شب و 6 روز اقامت در هتل /راهنمای فارسی زبان /بیمه مسافرتی

  تور فوق به صورت 6 شب هم قابل اجرا می باشد.


نرخ کودک بدون تخت 4990000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 490000 می باشد.

 

تور قبرس شمالی نوروز 98

5 شب و 6 روز

جزئیات تور