تور قبرس شمالی نوروز 99

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
MALPAS
8990000 11900000 7850000 all
SALAMIS
12490000 15570000 9040000 ALL
ACAPULCO
12590000 15570000 9480000 ALL
merit park
13390000 16870000 9260000 UALL
merit crystal
13830000 17530000 9480000 UALL
CRATOS
14700000 1880000 10570000 FB
ELEXUS
15130000 19480000 0 FB
kaya palazzo
17310000 22750000 fb
merit royal peremium
17310000 22750000 11870000 uall

7990000 تومان

MALPAS
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
8990000
نرخ اتاق 1 تخته
11900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SALAMIS
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12490000
نرخ اتاق 1 تخته
15570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9040000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ACAPULCO
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12590000
نرخ اتاق 1 تخته
15570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit park
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
13390000
نرخ اتاق 1 تخته
16870000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9260000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit crystal
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
13830000
نرخ اتاق 1 تخته
17530000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9480000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
CRATOS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
14700000
نرخ اتاق 1 تخته
1880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10570000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ELEXUS
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
15130000
نرخ اتاق 1 تخته
19480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kaya palazzo
درجه هتل
خدمات

fb

نرخ اتاق 2 تخته
17310000
نرخ اتاق 1 تخته
22750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
merit royal peremium
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
17310000
نرخ اتاق 1 تخته
22750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال از طریق استانبول / ترانسفر فرودگاهی /6 شب و 7 روز اقامت در هتل /راهنمای فارسی زبان /بیمه مسافرتی


نرخ کودک بدون تخت 5590000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 990000 تومان می باشد.

 

تور قبرس شمالی نوروز 99

6 شب و 7 روز

جزئیات تور