تور مالزی + پوکت

مالزی 3 شب +پوکت 4 شب
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
PJ PATONG + FLAMINGO BY THE LAKE
$390 $530 $380 $300 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
Holiday inn exp + IBIS PATONG
$490 $620 $470 $390 اعتبار تا 10 آبان
Patong Heritage + cosmo hotel
$430 $570 $410 $330 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
ROYAL CHULAN + Royal Paradise
$540 $890 $510 $460 اعتبار تا 10 آبان
Ibis + PATONG MERLIN
$590 $960 $550 $490 اعتبار تا 10 آبان
ROYAL PARADISE + Ibis
$590 $790 $550 $390 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
DUANGITT + Impiana KLCC
$630 $850 $590 $430 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
istana + THAVORN BEACH
$680 $1250 $610 $540 اعتبار تا 10 آبان
THAVORN BEACH + sheraton
$690 $1060 $620 $480 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
WESTIN + LE MERIDEN
$790 $1550 $710 $590 اعتبار تا 10 آبان
lemerdien + JW MARRIOT
$980 $1650 $930 $580 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

قیمت پرواز ماهان 4950000 تومان و 4150000 تومان است که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

PJ PATONG
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

FLAMINGO BY THE LAKE
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$390
نرخ اتاق 1 تخته
$530
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$380
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$300
Holiday inn exp
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

IBIS PATONG
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

نرخ اتاق 2 تخته
$490
نرخ اتاق 1 تخته
$620
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$470
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
Patong Heritage
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

cosmo hotel
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$430
نرخ اتاق 1 تخته
$570
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$410
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
ROYAL CHULAN
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

Royal Paradise
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

نرخ اتاق 2 تخته
$540
نرخ اتاق 1 تخته
$890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$510
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$460
Ibis
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

PATONG MERLIN
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

نرخ اتاق 2 تخته
$590
نرخ اتاق 1 تخته
$960
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$490
ROYAL PARADISE
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

Ibis
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$590
نرخ اتاق 1 تخته
$790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
DUANGITT
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

Impiana KLCC
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$630
نرخ اتاق 1 تخته
$850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
istana
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

THAVORN BEACH
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

نرخ اتاق 2 تخته
$680
نرخ اتاق 1 تخته
$1250
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$610
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$540
THAVORN BEACH
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

sheraton
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$690
نرخ اتاق 1 تخته
$1060
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
WESTIN
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

LE MERIDEN
درجه هتل
خدمات

اعتبار تا 10 آبان

نرخ اتاق 2 تخته
$790
نرخ اتاق 1 تخته
$1550
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$710
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590
lemerdien
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

JW MARRIOT
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$980
نرخ اتاق 1 تخته
$1650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$930
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$580

خدمات

پرواز ماهان  - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا تایلند - یک گشت نیم روز با نهار در مالزی - یک گشت نیم روز در پوکت - راهنمای فارسی زبان - هر اتاق یک سیم کارت - بیمه مسافرتی

تور مالزی + پوکت

مالزی 3 شب +پوکت 4 شب

جزئیات تور

: پرواز ماهان-هتل با صبحانه-ویزا تایلند-گشت شهری-راهنمای فارسی زبان-هر اتاق یک عدد سیم کارت-بیمه مسافرتی

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط