تور اروپا تابستان98

اروپا
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
فرانسه
1090 1590 890 590 8روز_قیمت پرواز 5990000
اسپانیا
1090 1790 990 490 8روز_قیمت پرواز4990000
فرانسه (7 شب پاریس)
1090 1590 890 590 8روز_قیمت پرواز 5990000
8 روزه اسپانیا (3 شب مادرید + 4 شب بارسلون )
1390 2090 1290 690 8روز_قیمت پرواز 5990000
بلژیک + فرانسه + هلند
1590 2290 1490 790 7روز_قیمت پرواز5990000
ایتالیا
1690 2490 1590 890 8روز_قیمت پرواز 5990000
11 روزه فرانسه + ایتالیا (5 شب پاریس + 2 شب ونیز + 3 شب رم )
2290 3390 2190 90 10روز_قیمت پرواز5990000
فرانسه + بلژیک + هلند + آلمان
2390 3390 2190 890 11روز_قیمت پرواز 5990000
ایتالیا + فرانسه
2490 3690 2290 890 12روز_قیمت پرواز5990000
سوئیس
990 1690 890 490 6روز_قیمت پرواز5990000
فرانسه
1690 2790 1590 790 12روزه_قیمت پرواز 3990000
فرانسه
درجه هتل
خدمات

8روز_قیمت پرواز 5990000

نرخ اتاق 2 تخته
1090
نرخ اتاق 1 تخته
1590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590
اسپانیا
درجه هتل
خدمات

8روز_قیمت پرواز4990000

نرخ اتاق 2 تخته
1090
نرخ اتاق 1 تخته
1790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490
فرانسه (7 شب پاریس)
درجه هتل
خدمات

8روز_قیمت پرواز 5990000

نرخ اتاق 2 تخته
1090
نرخ اتاق 1 تخته
1590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590
8 روزه اسپانیا (3 شب مادرید
درجه هتل
خدمات

8روز_قیمت پرواز 5990000

4 شب بارسلون )
درجه هتل
خدمات

8روز_قیمت پرواز 5990000

نرخ اتاق 2 تخته
1390
نرخ اتاق 1 تخته
2090
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
درجه هتل
خدمات

7روز_قیمت پرواز5990000

فرانسه
درجه هتل
خدمات

7روز_قیمت پرواز5990000

هلند
درجه هتل
خدمات

7روز_قیمت پرواز5990000

نرخ اتاق 2 تخته
1590
نرخ اتاق 1 تخته
2290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790
ایتالیا
درجه هتل
خدمات

8روز_قیمت پرواز 5990000

نرخ اتاق 2 تخته
1690
نرخ اتاق 1 تخته
2490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890
11 روزه فرانسه
درجه هتل
خدمات

10روز_قیمت پرواز5990000

ایتالیا (5 شب پاریس
درجه هتل
خدمات

10روز_قیمت پرواز5990000

2 شب ونیز
درجه هتل
خدمات

10روز_قیمت پرواز5990000

3 شب رم )
درجه هتل
خدمات

10روز_قیمت پرواز5990000

نرخ اتاق 2 تخته
2290
نرخ اتاق 1 تخته
3390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
90
فرانسه
درجه هتل
خدمات

11روز_قیمت پرواز 5990000

درجه هتل
خدمات

11روز_قیمت پرواز 5990000

هلند
درجه هتل
خدمات

11روز_قیمت پرواز 5990000

آلمان
درجه هتل
خدمات

11روز_قیمت پرواز 5990000

نرخ اتاق 2 تخته
2390
نرخ اتاق 1 تخته
3390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890
ایتالیا
درجه هتل
خدمات

12روز_قیمت پرواز5990000

فرانسه
درجه هتل
خدمات

12روز_قیمت پرواز5990000

نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3690
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890
سوئیس
درجه هتل
خدمات

6روز_قیمت پرواز5990000

نرخ اتاق 2 تخته
990
نرخ اتاق 1 تخته
1690
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490
فرانسه
درجه هتل
خدمات

12روزه_قیمت پرواز 3990000

نرخ اتاق 2 تخته
1690
نرخ اتاق 1 تخته
2790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790

خدمات

پروازهامعتبر بین المللی ترکیش،قطر،امارات،کلیه پروازهای داخلی،ویزای شینگن،اقامت در هتلهای 4 * با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، در هر شهر گشت شهری ، راهنمای فارسی و انگلیسی زبان ، بیمه مسافرتی

تور اروپا تابستان98

اروپا

جزئیات تور

قیمت حا برحسب یورو ودلار می باشد