تور اروپا تابستان 96

اروپا
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
فرانسه
1690 2390 1590 790 8 روزه - قیمت پرواز ایران ایر :3190000
فرانسه + ایتالیا
2490 3290 2190 990 9 روزه (4 شب پاریس+4 شب رم) - قیمت پرواز:3490000
اسپانیا + فرانسه
2490 3390 2190 990 4 شب بارسلون+4 شب پاریس-پرواز : 299000
اسپانیا
3190 4290 2990 1090 3 شب مادرید+4 شب ایبیزا+4 شب بارسلون-پرواز: 3190000
فرانسه + اسپانیا + اتریش
3290 4490 2990 990 5 شب پاریس+4 شب بارسلون+ 4 شب وین -پرواز:3790000
فرانسه + اسپانیا + ایتالیا
3390 4990 3090 1190 5 شب پاریس+4 شب بارسلون+4 شب رم-قیمت پرواز:3790000
فرانسه
درجه هتل
خدمات

8 روزه - قیمت پرواز ایران ایر :3190000

نرخ اتاق 2 تخته
1690
نرخ اتاق 1 تخته
2390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790
فرانسه
درجه هتل
خدمات

9 روزه (4 شب پاریس+4 شب رم) - قیمت پرواز:3490000

ایتالیا
درجه هتل
خدمات

9 روزه (4 شب پاریس+4 شب رم) - قیمت پرواز:3490000

نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
اسپانیا
درجه هتل
خدمات

4 شب بارسلون+4 شب پاریس-پرواز : 299000

فرانسه
درجه هتل
خدمات

4 شب بارسلون+4 شب پاریس-پرواز : 299000

نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
اسپانیا
درجه هتل
خدمات

3 شب مادرید+4 شب ایبیزا+4 شب بارسلون-پرواز: 3190000

نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1090
فرانسه
درجه هتل
خدمات

5 شب پاریس+4 شب بارسلون+ 4 شب وین -پرواز:3790000

اسپانیا
درجه هتل
خدمات

5 شب پاریس+4 شب بارسلون+ 4 شب وین -پرواز:3790000

اتریش
درجه هتل
خدمات

5 شب پاریس+4 شب بارسلون+ 4 شب وین -پرواز:3790000

نرخ اتاق 2 تخته
3290
نرخ اتاق 1 تخته
4490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
فرانسه
درجه هتل
خدمات

5 شب پاریس+4 شب بارسلون+4 شب رم-قیمت پرواز:3790000

اسپانیا
درجه هتل
خدمات

5 شب پاریس+4 شب بارسلون+4 شب رم-قیمت پرواز:3790000

ایتالیا
درجه هتل
خدمات

5 شب پاریس+4 شب بارسلون+4 شب رم-قیمت پرواز:3790000

نرخ اتاق 2 تخته
3390
نرخ اتاق 1 تخته
4990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1190

خدمات

پروازهامعتبر بین المللی ترکیش،قطر،امارات،کلیه پروازهای داخلی،ویزای شینگن،اقامت در هتلهای 4 * با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، در هر شهر گشت شهری ، راهنمای فارسی و انگلیسی زبان ، بیمه مسافرتی

تور اروپا تابستان 96

اروپا