تور ویتنام + کشتی کروز با پرواز قطری

4شب هوشی مینه + 2شب هانوی +1 شب کشتی کروز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
LAVENDER BOUTIQUE+DELANO+SYRENA CRUISES
700 1050 650 410 هتلها به ترتیب 3 و 4 و 5 ستاره
RAMANA+LA SIESTA+SYRENA CRUISES
810 1220 670 460 هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره
CONTINENTAL+TIRANT HOTEL+SYRENA CRUISES
880 1350 740 460 هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره
MAJESTIC+NIKKO+CALYPSO CRUISES
1050 1650 900 550 هتل ها 5 ستاره
REX+SHERATON+STAR LIGHT CRUISES
1110 1660 900 580 هتل ها 5 ستاره
INTERCONTINENTAL ASIANA+INTERCONTINENTAL WEST LAKE+STAR LIGHT CRUISES
1330 2150 990 650 هتل ها 5 ستاره

قیمت پرواز قطری 2850000 برای بزرگسالان و 2300000 تومان برای کودکان میباشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد

LAVENDER BOUTIQUE
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 3 و 4 و 5 ستاره

DELANO
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 3 و 4 و 5 ستاره

SYRENA CRUISES
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 3 و 4 و 5 ستاره

نرخ اتاق 2 تخته
700
نرخ اتاق 1 تخته
1050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
650
نرخ کودک 2 تا 6 سال
410
RAMANA
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره

LA SIESTA
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره

SYRENA CRUISES
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره

نرخ اتاق 2 تخته
810
نرخ اتاق 1 تخته
1220
نرخ کودک 6 تا 12 سال
670
نرخ کودک 2 تا 6 سال
460
CONTINENTAL
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره

TIRANT HOTEL
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره

SYRENA CRUISES
درجه هتل
خدمات

هتلها به ترتیب 4 و 4 و 5 ستاره

نرخ اتاق 2 تخته
880
نرخ اتاق 1 تخته
1350
نرخ کودک 6 تا 12 سال
740
نرخ کودک 2 تا 6 سال
460
MAJESTIC
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

NIKKO
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

CALYPSO CRUISES
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

نرخ اتاق 2 تخته
1050
نرخ اتاق 1 تخته
1650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
900
نرخ کودک 2 تا 6 سال
550
REX
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

SHERATON
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

STAR LIGHT CRUISES
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

نرخ اتاق 2 تخته
1110
نرخ اتاق 1 تخته
1660
نرخ کودک 6 تا 12 سال
900
نرخ کودک 2 تا 6 سال
580
INTERCONTINENTAL ASIANA
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

INTERCONTINENTAL WEST LAKE
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

STAR LIGHT CRUISES
درجه هتل
خدمات

هتل ها 5 ستاره

نرخ اتاق 2 تخته
1330
نرخ اتاق 1 تخته
2150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650

خدمات

پرواز قطری به هوشیمینه و برگشت از هانوی - 4 شب اقامت در هوشیمینه و 2 شب در هانوی با صبحانه - 1 شب اقامت در کشتی کروز با صبحانه نهار و شام - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - پرواز بین هوشیمینه و هانوی - ویزا - سیم کارت - 1 گشت در هوشیمینه و 1 گشت در هانوی با نهار - راهنمای انگلیسی زبان - بیمه مسافرتی

 

تور ویتنام + کشتی کروز با پرواز قطری

4شب هوشی مینه + 2شب هانوی +1 شب کشتی کروز