تور سنگاپور بالی

تور سنگاپور +بالی(3شب+5شب) با پرواز امارات
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
VASANTI + quality marlow
$660 $970 $630 $470 BB
kuta sea wiew + COPTHORNE KING
$810 $1050 $680 $490 BB
Anvaya Beach Resorts + GRAND COPTHORNE
$940 $1500 $820 $590 BB
grand hyatt + SWISSOTEL THE STAMFORD
$1150 $1790 $970 $650 BB
the westin + mandarin orchand
$1240 $1980 $1040 $750 BB
ayana resort + SHANGRILA
$1790 $3100 $1570 $920 BB

قیمت پرواز امارات 3850000 تومان بزرگسال و 3550000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

VASANTI
درجه هتل
خدمات

BB

quality marlow
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$660
نرخ اتاق 1 تخته
$970
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$630
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$470
kuta sea wiew
درجه هتل
خدمات

BB

COPTHORNE KING
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$810
نرخ اتاق 1 تخته
$1050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$680
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$490
Anvaya Beach Resorts
درجه هتل
خدمات

BB

GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$940
نرخ اتاق 1 تخته
$1500
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$820
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

BB

SWISSOTEL THE STAMFORD
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1150
نرخ اتاق 1 تخته
$1790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$970
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$650
the westin
درجه هتل
خدمات

BB

mandarin orchand
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1240
نرخ اتاق 1 تخته
$1980
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1040
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$750
ayana resort
درجه هتل
خدمات

BB

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1790
نرخ اتاق 1 تخته
$3100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1570
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$920

خدمات

پرواز امارات،صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،ویزا،یک گشت نیم روز در هر کشور،راهنمای محلی در بالی،بیمه مسافرتی،پرواز داخلی

تور سنگاپور بالی

تور سنگاپور +بالی(3شب+5شب) با پرواز امارات

تورهای مرتبط