تور سنگاپور بالی

تور سنگاپور +بالی(3شب+4شب) با پرواز امارات/قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ROYAL NEWTON + MERCURE
830 1150 780 600 BB
ORCHAD + RAMA BINTANG
920 1370 860 650 BB
GRAND COPTHRN + melia
1070 1590 980 690 BB
SHERATON + DISCOVERY
1170 1770 1090 730 BB
SWISSOTEL THE STAMFORD + GRAND NIKKO
1250 1840 1130 750 BB
FAIRMONT + the laguna resort
1330 2100 1210 795 BB
PANPACIFIC + the sofitel
1470 2330 1340 920 BB
marina by sand + AYANA
1970 3270 1820 1150 BB

قیمت پرواز قطری/امارات 2150000 تومان بزرگسال و 1700000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

ROYAL NEWTON
درجه هتل
خدمات

BB

MERCURE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
830
نرخ اتاق 1 تخته
1150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
780
نرخ کودک 2 تا 6 سال
600
ORCHAD
درجه هتل
خدمات

BB

RAMA BINTANG
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
920
نرخ اتاق 1 تخته
1370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
860
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650
GRAND COPTHRN
درجه هتل
خدمات

BB

melia
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1070
نرخ اتاق 1 تخته
1590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
980
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
SHERATON
درجه هتل
خدمات

BB

DISCOVERY
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1170
نرخ اتاق 1 تخته
1770
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1090
نرخ کودک 2 تا 6 سال
730
SWISSOTEL THE STAMFORD
درجه هتل
خدمات

BB

GRAND NIKKO
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1250
نرخ اتاق 1 تخته
1840
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1130
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750
FAIRMONT
درجه هتل
خدمات

BB

the laguna resort
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1330
نرخ اتاق 1 تخته
2100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1210
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795
PANPACIFIC
درجه هتل
خدمات

BB

the sofitel
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1470
نرخ اتاق 1 تخته
2330
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1340
نرخ کودک 2 تا 6 سال
920
marina by sand
درجه هتل
خدمات

BB

AYANA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1970
نرخ اتاق 1 تخته
3270
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1820
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1150

خدمات

پرواز قطری / امارات،صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،ویزا،یک گشت نیم روز در هر کشور،راهنمای محلی در بالی،بیمه مسافرتی،پرواز داخلی

تور سنگاپور بالی

تور سنگاپور +بالی(3شب+4شب) با پرواز امارات/قطری

تورهای مرتبط

تور بالی 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان