تور سنگاپور بالی

تور سنگاپور +بالی(3شب+5شب)
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
quality sin + VASANTI
$620 $950 $590 $430
Furama RiverFront + kuta sea wiew
$780 $1290 $690 $480
intercontinental + The Andaman
$1015 $1580 $860 $560
MARINA MANDARIN + grand hyatt
$1150 $2000 $1000 $630
fairmont + intercontinental
$1250 $2160 $1090 $670
ritz carlton + ayana resort
$1810 $3240 $1620 $900

قیمت پرواز 8/700 تومان بزرگسال و 8/300 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

quality sin
درجه هتل
خدمات

VASANTI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$620
نرخ اتاق 1 تخته
$950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
Furama RiverFront
درجه هتل
خدمات

kuta sea wiew
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$780
نرخ اتاق 1 تخته
$1290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
intercontinental
درجه هتل
خدمات

The Andaman
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1015
نرخ اتاق 1 تخته
$1580
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$860
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$560
MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1150
نرخ اتاق 1 تخته
$2000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$630
fairmont
درجه هتل
خدمات

intercontinental
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1250
نرخ اتاق 1 تخته
$2160
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1090
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$670
ritz carlton
درجه هتل
خدمات

ayana resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1810
نرخ اتاق 1 تخته
$3240
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$900

خدمات

پرواز ،صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،ویزا،یک گشت نیم روز در هر کشور،راهنمای محلی در بالی،بیمه مسافرتی،پرواز داخلی

تور سنگاپور بالی

تور سنگاپور +بالی(3شب+5شب)

تورهای مرتبط