تور بدروم تابستان 98

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
baia lara
13 20,210,000 9,180,000 5,990,000 U.ALL
KEFALUKA RESORT
15 23,370,000 10,150,000 5,990,000 U.ALL
sundance
11 15,765,000 7,810,000 5,990,000 U.ALL
labranda tmt
12 18,455,000 8,640,000 5,990,000 U.ALL
grand park
12 19,350,000 8,640,000 5,990,000 U.ALL
TITANIC BODRUM
21 36,160,000 12,960,000 5,990,000 U.ALLU.ALL
bodrum bay
24 41,465,000 14,400,000 5,990,000 U.ALL
RIXOS PREMIUM
24 42,130,000 14,580,000 5,990,000 U.ALL

3/590 تومان می باشد.

baia lara
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13
نرخ اتاق 1 تخته
20,210,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9,180,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
KEFALUKA RESORT
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
15
نرخ اتاق 1 تخته
23,370,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10,150,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
sundance
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11
نرخ اتاق 1 تخته
15,765,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7,810,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
labranda tmt
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12
نرخ اتاق 1 تخته
18,455,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,640,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
grand park
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12
نرخ اتاق 1 تخته
19,350,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8,640,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
TITANIC BODRUM
درجه هتل
خدمات

U.ALLU.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
21
نرخ اتاق 1 تخته
36,160,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12,960,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
bodrum bay
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
24
نرخ اتاق 1 تخته
41,465,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14,400,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
24
نرخ اتاق 1 تخته
42,130,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14,580,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5,990,000

خدمات

پرواز آنادولوجت - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری

تور بدروم تابستان 98

6 شب و 7 روز