تور بدروم 96

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
titance delaxe
0 uall
GREEN BEACH
3530000 4270000 2560000 all
DIAMOND CLIFF
3690000 4490000 2640000 all
sundance
4290000 5390000 2890000 uall
ISIS
4290000 5370000 2890000 uall
LABLANCHE
4380000 5470000 2920000 uall
WOW BODRUM
5230000 6590000 3290000 uall
VOGUE BODRUM
7220000 10490000 4290000 uall
RIXOS PREMIUM
8430000 11390000 4900000 uall
titance delaxe
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
0
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
GREEN BEACH
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
3530000
نرخ اتاق 1 تخته
4270000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2560000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
DIAMOND CLIFF
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2640000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
sundance
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ISIS
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5370000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
LABLANCHE
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
4380000
نرخ اتاق 1 تخته
5470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
WOW BODRUM
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
5230000
نرخ اتاق 1 تخته
6590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
VOGUE BODRUM
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7220000
نرخ اتاق 1 تخته
10490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8430000
نرخ اتاق 1 تخته
11390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

پرواز فریبرد- 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری

تور بدروم 96

6 شب و 7 روز