تور بدروم 96

6 شب و 7 روز با پرواز فریبرد
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Mandarin Oriental
2810000 3350000 0 ALL
DIAMOND OF BODRUM
3070000 3690000 0 1790000 ALL
KERVANSARAY BODRUM
3420000 4220000 2630000 1790000 UALL
ISIS HOTEL ROOM
3590000 4470000 2710000 1790000 UALL
CLUB BLUE DREAM
3760000 5130000 3000000 1790000 ALL
WOW BODRUM
4510000 5790000 3220000 1790000 UALL
KEFALUKA RESORT
5490000 7190000 3750000 1790000 UALL
RIXOS PREMIUM
7230000 9830000 4530000 1790000 UALL

نرخ کودک بدون تخت 1390000 تومان می باشد.

درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2810000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3070000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
4470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2710000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3760000
نرخ اتاق 1 تخته
5130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4510000
نرخ اتاق 1 تخته
5790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3220000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
7190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
7230000
نرخ اتاق 1 تخته
9830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4530000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000

خدمات

بلیط رفت و برگشت قشم ایر ،7 شب و 8 روز - ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰ یورو

تور بدروم 96

6 شب و 7 روز با پرواز فریبرد