تور بدروم 95

6 شب و 7 روز با پرواز کرندون
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
YELKEN
2890000 3295000 2450000 ALL
CLUB BLUE DREAM
3065000 3565000 2570000 ALL
GRAND PARK
3195000 4370000 2645000 ALL
KERVANSARAY BODRUM
3290000 3895000 2680000 UALL
WOW BODRUM
4195000 5295000 3145000 UALL
VOGUE BODRUM
5195000 6790000 3645000 UALL
RIXOS PREMIUM
5440000 7695000 3865000 UALL
TITANIC BODRUM
5660000 7455000 3865000 UALL

نرخ کودک بدون تخت 1995000 تومان می باشد.

درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3065000
نرخ اتاق 1 تخته
3565000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2570000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4370000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
3895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2680000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4195000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3145000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5195000
نرخ اتاق 1 تخته
6790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5440000
نرخ اتاق 1 تخته
7695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3865000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5660000
نرخ اتاق 1 تخته
7455000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3865000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

بلیط رفت و برگشت کرندون،6 شب و 7 روز - ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰ یورو

تور بدروم 95

6 شب و 7 روز با پرواز کرندون