تور چین (پکن) پرواز ماهان

6 شب و 7 روز با پرواز ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 25 اردیبهشت
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 1 خرداد
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 8 خرداد
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 15 خرداد
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 22 خرداد
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 29 خرداد
6 شب پکن
3490000 4390000 3490000 2590000 05 تیر
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

25 اردیبهشت

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

1 خرداد

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

8 خرداد

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

15 خرداد

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

22 خرداد

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

29 خرداد

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000
6 شب پکن
درجه هتل
خدمات

05 تیر

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000

خدمات

پرواز ماهان ،اقامت در هتل با صبحانه،ویزا،ترانسفر فرودگاهی،ترانسفر گشتی،بیمه مسافرتی،تور لیدر انگلیسی زبان

 

اقامت در هتل 5 ستاره :  oriental bay international

تور چین (پکن) پرواز ماهان

6 شب و 7 روز با پرواز ماهان