تور اروپا 96

اروپا
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
فرانسه - ایتالیا (4 شب پاریس + 4 شب رم )
1990 2890 1890 790 قیمت پرواز : 2290000
اسپانیا -ایتالیا (4 شب بارسلون + 3 شب رم )
1990 2890 1390 790 قیمت پرواز: 1990000
ایتالیا ( 2 شب ونیز + 2 شب فلورانس + 3 شب رم )
2090 2990 1990 790 قیمت پرواز: 2390000
ایتالیا - فرانسه (2 شب ونیز + 2 شب فلورانس + 3 شب رم + 4 شب پاریس )
2590 3690 2390 990 قیمت پرواز: 2390000

قیمت ها براساس یورو می باشد که به مبالغ پرواز اضافه می شوند.

فرانسه - ایتالیا (4 شب پاریس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز : 2290000

4 شب رم )
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز : 2290000

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790
اسپانیا -ایتالیا (4 شب بارسلون
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 1990000

3 شب رم )
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 1990000

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790
ایتالیا ( 2 شب ونیز
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

2 شب فلورانس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

3 شب رم )
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

نرخ اتاق 2 تخته
2090
نرخ اتاق 1 تخته
2990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790
ایتالیا - فرانسه (2 شب ونیز
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

2 شب فلورانس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

3 شب رم
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

4 شب پاریس )
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2390000

نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3690
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990

خدمات

صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی

تور اروپا 96

اروپا