تور اروپا بهار 97

اروپا
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
فرانسه
690 990 590 290 5 روز - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان
فرانسه
990 1490 890 390 8 روزه - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان
سوئیس
1390 2190 1190 690 8 روز - قیمت پرواز ترکیش 2790000 تومان
فرانسه-اسپانیا
1890 2490 1690 990 10 روز - قیمت پرواز 2790000 تومان
ایتالیا
1890 2690 1790 690 8 روز - قیمت پرواز آلیتالیا 2990000 تومان
فرانسه+ایتالیا
1990 2890 1790 690 9 روز - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان
فرانسه-اسپانیا
1990 2790 1890 690 10 روز - قیمت پرواز ترکیش 1990000 تومان
ایتالیا-فرانسه-اسپانیا
2390 3390 2190 890 10 روز - قیمت پرواز آلیتالیا 2990000 تومان

قیمت ها براساس یورو می باشد که به مبالغ پرواز اضافه می شوند.

فرانسه
درجه هتل
خدمات

5 روز - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
690
نرخ اتاق 1 تخته
990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
290
فرانسه
درجه هتل
خدمات

8 روزه - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
990
نرخ اتاق 1 تخته
1490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
390
سوئیس
درجه هتل
خدمات

8 روز - قیمت پرواز ترکیش 2790000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1390
نرخ اتاق 1 تخته
2190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
فرانسه-اسپانیا
درجه هتل
خدمات

10 روز - قیمت پرواز 2790000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
ایتالیا
درجه هتل
خدمات

8 روز - قیمت پرواز آلیتالیا 2990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2690
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
فرانسه
درجه هتل
خدمات

9 روز - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان

ایتالیا
درجه هتل
خدمات

9 روز - قیمت پرواز ایران ایر 1990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
فرانسه-اسپانیا
درجه هتل
خدمات

10 روز - قیمت پرواز ترکیش 1990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
ایتالیا-فرانسه-اسپانیا
درجه هتل
خدمات

10 روز - قیمت پرواز آلیتالیا 2990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
2390
نرخ اتاق 1 تخته
3390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890

خدمات

صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی

تور اروپا بهار 97

اروپا