تور کوشی آداسی

6 شب و 7 روز با پرواز ترکیش
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
SANTUR
1390000 1590000 1190000 BB
ARORA
1690000 2040000 1390000 HB
PANORAMA HILL
1750000 2090000 1390000 all
ephesus princess
1990000 2490000 1570000 all
FANTASIA
2250000 2790000 1690000 ALL
LE BLEU
2440000 3090000 1790000 UALL
SUNIS EFES ROYAL
2840000 3790000 1970000 UALL
AMARA SEALIGHT
2950000 4250000 2040000 UALL
paloma pasha resort
2990000 4150000 2090000 ALL

نرخ کودک بدون تخت 990000 و نرخ کودک زیر دو سال 150000 تومان میباشد.

SANTUR
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ARORA
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
PANORAMA HILL
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ephesus princess
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1570000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
FANTASIA
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2250000
نرخ اتاق 1 تخته
2790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
LE BLEU
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2440000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1970000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
AMARA SEALIGHT
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
4250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2040000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
paloma pasha resort
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
4150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

پرواز قشم ایر - اقامت در هتل طبق خدمات - ترانسفر فرودگاهی - بیمه

تور کوشی آداسی

6 شب و 7 روز با پرواز ترکیش

جزئیات تور

پرواز ترکیش ایرلاین- 6 شب و 7 روز -ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری