تور کوشی آداسی 96

6 شب و 7 روز با پرواز ترکیش
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
panorama hill
2295000 2795000 1895000 1495000 all
RISUS
3095000 3895000 2195000 14950000 all
ARIA CLAROS
3195000 4095000 2295000 1495000 all
Tusan Beach Resort
3295000 4195000 2295000 1495000 all
sealight resort
3295000 4595000 2295000 14950000 UALL
amara sealight elite
3695000 5295000 2595000 1495000 UALL
PINE BAY
3895000 5295000 2595000 1495000 ALL
SUNIS EFES ROYAL
4395000 5895000 2895000 1495000 UALL
AQUA FANTASY
4495000 6095000 2955000 1495000 ALL
paloma pasha resort
6095000 8495000 3795000 1495000 UALL
panorama hill
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
2795000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
RISUS
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
3895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14950000
ARIA CLAROS
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
Tusan Beach Resort
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
sealight resort
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14950000
amara sealight elite
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
PINE BAY
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000
نرخ اتاق 1 تخته
5895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
AQUA FANTASY
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4495000
نرخ اتاق 1 تخته
6095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2955000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000
paloma pasha resort
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
6095000
نرخ اتاق 1 تخته
8495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3795000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000

خدمات

پرواز ترکیش - اقامت در هتل طبق خدمات - ترانسفر فرودگاهی - بیمه

تور کوشی آداسی 96

6 شب و 7 روز با پرواز ترکیش

جزئیات تور

پرواز ترکیش ایرلاین- 6 شب و 7 روز -ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری