تور صربستان

3 شب و 4 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
hotel srbija
2650000 3250000 2350000 2050000
hotel royal inn
2970000 3250000 2750000 2100000
hotel 88roms
3240000 3820000 2550000 2100000
hotel zira
3300000 3980000 2850000 2100000
hotel hyatt regency
3480000 4420000 2850000 2200000
hotel srbija
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2050000
hotel royal inn
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2970000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000
hotel 88roms
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3240000
نرخ اتاق 1 تخته
3820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000
hotel zira
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3300000
نرخ اتاق 1 تخته
3980000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000
hotel hyatt regency
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
3480000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2200000

خدمات

پرواز قشم ایر- ویزا – اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان – بیمه –یک سیم کارت - ترانسفر فرودگاهی

در صورت درخواست مسافر پکیج با تعداد شب های بیشتر قابل اجرا می باشد.

تور صربستان

3 شب و 4 روز