تور مارماریس نوروز 98

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Blue Bay Platinum
6655000 8000000 5300000 4200000 all
marti resort deluxe
7875000 9595000 6100000 4200000 all
elegance hotel
8055000 9855000 6255000 4200000 all
green nature diamond
9000000 11100000 6255000 4200000 all
CLUB TURBAN
9255000 11395000 7200000 4200000 all

شروع قیمت از 6655000 تومان می باشد

Blue Bay Platinum
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6655000
نرخ اتاق 1 تخته
8000000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000
marti resort deluxe
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
7875000
نرخ اتاق 1 تخته
9595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000
elegance hotel
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
8055000
نرخ اتاق 1 تخته
9855000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6255000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000
green nature diamond
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
9000000
نرخ اتاق 1 تخته
11100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6255000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000
CLUB TURBAN
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
9255000
نرخ اتاق 1 تخته
11395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000

خدمات

پرواز قشم ایر - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل (صبحانه، ناهار،شام)- ترانسفر فرودگاهی - بیمه

 

نرخ کودک زیر 2 سال 400000 تومان می باشد

تور مارماریس نوروز 98

6 شب و 7 روز