تور مارماریس

تور مارماریس (6 شب و 7 روز )
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Blue Bay Platinum
2150000 3050000 1950000 ALL
SENTIDO LOTUS
2450000 3250000 1950000 UALL land view
SENTIDO LOTUS
2550000 3350000 1950000 UALL sea view
GREEN NATURE
2550000 3350000 1950000 ALL land view
GREEN NATURE
2650000 3450000 1950000 ALL sea view
CLUB TURBAN
2650000 3750000 2150000 FB land view
CLUB TURBAN
3850000 2250000 1750000 FB sea view

شروع قیمت از2150000 تومان می باشد

Blue Bay Platinum
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
3050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ALL
SENTIDO LOTUS
درجه هتل
خدمات

land view

نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
UALL
SENTIDO LOTUS
درجه هتل
خدمات

sea view

نرخ اتاق 2 تخته
2550000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
UALL
GREEN NATURE
درجه هتل
خدمات

land view

نرخ اتاق 2 تخته
2550000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ALL
GREEN NATURE
درجه هتل
خدمات

sea view

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ALL
CLUB TURBAN
درجه هتل
خدمات

land view

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
FB
CLUB TURBAN
درجه هتل
خدمات

sea view

نرخ اتاق 2 تخته
3850000
نرخ اتاق 1 تخته
2250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
FB

خدمات

پرواز آتا - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل (صبحانه، ناهار،شام)- گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بیمه

تور مارماریس

تور مارماریس (6 شب و 7 روز )