تور مالزی پرواز ماهان

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
PACIFIC EXPRESS
$70 $145 $75 $35
CORUS/NOVOTEL
$180 $355 $180 $85
istana
$210 $415 $210 $55
RENAISSANCE
$255 $495 $245 $65
shangrila
$445 $875 $435 $93

55 دلار + 3/860

PACIFIC EXPRESS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$70
نرخ اتاق 1 تخته
$145
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$75
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$35
CORUS/NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$180
نرخ اتاق 1 تخته
$355
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$180
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$85
istana
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$210
نرخ اتاق 1 تخته
$415
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$210
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$55
RENAISSANCE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$255
نرخ اتاق 1 تخته
$495
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$245
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$65
shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$445
نرخ اتاق 1 تخته
$875
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$435
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$93

خدمات

پرواز ماهان - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری در کوالا-بیمه - سیم کارت

 

تور مالزی پرواز ماهان

7 شب و 8 روز

تورهای مرتبط