تور مالزی پرواز امارات

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
dolphin
$95 $170 $90 $55 BB
IMPIANA
$230 $450 $210 $130 BB
istana
$255 $490 $240 $150 BB
intercontinental
$340 $660 $320 $150 BB
JW MARRIOTT
$460 $960 $450 $170 BB
grand hyatt
$630 $1185 $590 $250 BB

95 دلار + 2300000

dolphin
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$95
نرخ اتاق 1 تخته
$170
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$90
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$55
IMPIANA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$230
نرخ اتاق 1 تخته
$450
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$210
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$130
istana
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$255
نرخ اتاق 1 تخته
$490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$240
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$150
intercontinental
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$340
نرخ اتاق 1 تخته
$660
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$320
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$150
JW MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$460
نرخ اتاق 1 تخته
$960
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$450
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$170
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$630
نرخ اتاق 1 تخته
$1185
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250

خدمات

پرواز امارات- 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری در کوالا-بیمه - سیم کارت

تور مالزی پرواز امارات

7 شب و 8 روز

تورهای مرتبط