تور مالزی پرواز قطری

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Sandpiper hotel
2190000 2340000 1750000 1650000 BB
NOVOTEL KUL
2600000 3250000 2400000 2100000 BB
IMPIANA
2720000 3350000 2500000 2100000 BB
FRASER RESIDENCE
2880000 3770000 2600000 2200000 BB
shangrila
3780000 5480000 3100000 2500000 BB
JW MARRIOT
3800000 5550000 3500000 2500000 BB
Sandpiper hotel
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2600000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2880000
نرخ اتاق 1 تخته
3770000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2200000
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3780000
نرخ اتاق 1 تخته
5480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000
JW MARRIOT
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3800000
نرخ اتاق 1 تخته
5550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000

خدمات

پروازقطری - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری در کوالا-بیمه - سیم کارت

تور مالزی پرواز قطری

7 شب و 8 روز

تورهای مرتبط