تور مالزی پرواز ماهان

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
PACIFIC EXPRESS
$85 $210 $85 $35
CORUS/NOVOTEL
$280 $425 $200 $85
istana
$240 $475 $240 $55
intercontinental
$330 $695 $330 $65
shangrila
$375 $775 $375 $93

85 دلار + نرخ پرواز 4/690 تومان

PACIFIC EXPRESS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$85
نرخ اتاق 1 تخته
$210
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$85
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$35
CORUS/NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$280
نرخ اتاق 1 تخته
$425
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$200
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$85
istana
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$240
نرخ اتاق 1 تخته
$475
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$240
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$55
intercontinental
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$330
نرخ اتاق 1 تخته
$695
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$65
shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$375
نرخ اتاق 1 تخته
$775
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$375
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$93

خدمات

پرواز ماهان - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری در کوالا-بیمه - سیم کارت

 

تور مالزی پرواز ماهان

7 شب و 8 روز

جزئیات تور

7 شب اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر

گشت

بیمه مسافرتی