تور مالزی پرواز ماهان

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
pacefic express
$90 $200 $80 $50
Hotel cosmos
$130 $250 $120 $70
ROYAL CHULAN
$150 $290 $140 $80
pacefic regency
$190 $370 $180 $90
RENAISSANCE
$260 $500 $250 $120
WESTIN
$270 $520 $260 $130
shangrila
$440 $870 $430 $190

90 دلار + 3860000

pacefic express
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$90
نرخ اتاق 1 تخته
$200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$80
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$50
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$130
نرخ اتاق 1 تخته
$250
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$120
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$70
ROYAL CHULAN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$150
نرخ اتاق 1 تخته
$290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$140
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$80
pacefic regency
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$190
نرخ اتاق 1 تخته
$370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$180
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$90
RENAISSANCE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$260
نرخ اتاق 1 تخته
$500
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$120
WESTIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$270
نرخ اتاق 1 تخته
$520
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$260
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$130
shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$440
نرخ اتاق 1 تخته
$870
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$430
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$190

خدمات

پرواز ماهان - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری در کوالا-بیمه - سیم کارت

 

تور مالزی پرواز ماهان

7 شب و 8 روز

تورهای مرتبط