تور بالی نوروز 98

7 شب و 8 روز پرواز ترکیش
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
neo kuta
$290 $470 $ $210
whitrose
$340 $570 $340 $260
Sun Island
$390 $660 $340 $200
kuta paradiso
$440 $720 $410 $220
MELIA
$600 $1020 $520 $270
grand hyatt
$670 $1220 $570 $290
sheraton
$710 $1290 $420 $280
padm ubud
$860 $1300 $730 $330
rimba jimbaran
$870 $1545 $480 $480
ayana resort
$1130 $2020 $790 $450

290دلار + 10400000 تومان

neo kuta
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$290
نرخ اتاق 1 تخته
$470
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$210
whitrose
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$340
نرخ اتاق 1 تخته
$570
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$340
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$260
Sun Island
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$390
نرخ اتاق 1 تخته
$660
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$340
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$200
kuta paradiso
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$440
نرخ اتاق 1 تخته
$720
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$410
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$220
MELIA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$600
نرخ اتاق 1 تخته
$1020
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$520
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$270
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$670
نرخ اتاق 1 تخته
$1220
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$570
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$710
نرخ اتاق 1 تخته
$1290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$420
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$280
padm ubud
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$860
نرخ اتاق 1 تخته
$1300
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$730
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
rimba jimbaran
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$870
نرخ اتاق 1 تخته
$1545
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$480
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
ayana resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1130
نرخ اتاق 1 تخته
$2020
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450

خدمات

پرواز ترکیش- اقامت در هتل با صبحانه - ویزا بالی - ترانسفر فرودگاهی -یک گشت نیم روز - راهنمای محلی - هر اتاق 1 عدد سیم کارت

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشند.

 

تور بالی نوروز 98

7 شب و 8 روز پرواز ترکیش

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط