تور بالی نوروز 99

8 شب و 9 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Eden Hotel
$370 $580 $340 $195
KUTA PARADISCO
$520 $850 $480 $280
DISCOVERY KARTIKA
$670 $1090 $630 $320
GRAND HYATT
$790 $890 $750 $340
the laguna resort
$900 $1790 $870 $390
indigo
$960 $1690 $910 $395
ayana resort
$1230 $2290 $1150 $590

370 دلار + قیمت پرواز عمان 10.800.000 بزرگسال و 9.900.000 کودک است که به نرخ دلاری پکیج اضافه میشود

Eden Hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$370
نرخ اتاق 1 تخته
$580
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$340
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$195
KUTA PARADISCO
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$520
نرخ اتاق 1 تخته
$850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$480
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$280
DISCOVERY KARTIKA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$670
نرخ اتاق 1 تخته
$1090
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$630
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$320
GRAND HYATT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$790
نرخ اتاق 1 تخته
$890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$750
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$340
the laguna resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$900
نرخ اتاق 1 تخته
$1790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$870
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
indigo
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$960
نرخ اتاق 1 تخته
$1690
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$395
ayana resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1230
نرخ اتاق 1 تخته
$2290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1150
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590

خدمات

پرواز عمان - 8 شب و 9 روز اقامت در هتل با صبحانه - ویزا بالی - ترانسفر فرودگاهی -یک گشت نیم روز - راهنمای محلی - هر اتاق 1 عدد سیم کارت

 

 

تور بالی نوروز 99

8 شب و 9 روز

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید