تور بالی نوروز 99

8 شب و 9 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Grand Ixora
$270 $500 $240 $280
White Rose
$320 $550 $290 $220
RAMAYANA RESORT
$380 $670 $360 $240
Inaya Putri Bali
$590 $960 $560 $270
WESTIN
$630 $1150 $590 $300
grand hyatt
$700 $1490 $650 $450
HILTON
$780 $1370 $720 $340 Ocean View
Double Six
$1100 $2000 $970 $890
Samabe Bali Suites
$1650 $3100 $1500 $690 Suite

270 دلار + قیمت پرواز عمان 10.800.000 بزرگسال و 9.900.000 کودک است که به نرخ دلاری پکیج اضافه میشود

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$270
نرخ اتاق 1 تخته
$500
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$240
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$280
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$320
نرخ اتاق 1 تخته
$550
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$290
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$220
RAMAYANA RESORT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$380
نرخ اتاق 1 تخته
$670
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$360
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$240
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$590
نرخ اتاق 1 تخته
$960
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$560
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$270
WESTIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$630
نرخ اتاق 1 تخته
$1150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$300
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$700
نرخ اتاق 1 تخته
$1490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$650
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
HILTON
درجه هتل
خدمات

Ocean View

نرخ اتاق 2 تخته
$780
نرخ اتاق 1 تخته
$1370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$340
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1100
نرخ اتاق 1 تخته
$2000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$970
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$890
درجه هتل
خدمات

Suite

نرخ اتاق 2 تخته
$1650
نرخ اتاق 1 تخته
$3100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1500
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$690

خدمات

پرواز عمان - 8 شب و 9 روز اقامت در هتل با صبحانه - ویزا بالی - ترانسفر فرودگاهی -یک گشت نیم روز - راهنمای محلی - هر اتاق 1 عدد سیم کارت

 

 

تور بالی نوروز 99

8 شب و 9 روز

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید