تور سنگاپور + بالی نوروز 98

3 شب سنگاپور + 5 شب بالی
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
PARK SOVEREING + VASANTI
$670 $1050 $640 $480
grand central + kuta sea wiew
$760 $1190 $720 $500
GRAND COPTHORNE + GRAND MIRAGE
$960 $1550 $910 $590
SWISSOTEL + grand hyatt
$1090 $1850 $1040 $640
fairmont + intercontinental
$1190 $1990 $1140 $690
shangrila + ayana resort
$1680 $2900 $1480 $910

قیمت پرواز ترکیش بزرگسال 7900000 تومان و کودک 7400000تومان می باش که به قیمت دلاری فوق اضافه می شود.

PARK SOVEREING
درجه هتل
خدمات

VASANTI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$670
نرخ اتاق 1 تخته
$1050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$640
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
grand central
درجه هتل
خدمات

kuta sea wiew
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$760
نرخ اتاق 1 تخته
$1190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$500
GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$960
نرخ اتاق 1 تخته
$1550
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590
SWISSOTEL
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1090
نرخ اتاق 1 تخته
$1850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1040
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$640
fairmont
درجه هتل
خدمات

intercontinental
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1190
نرخ اتاق 1 تخته
$1990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1140
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$690
shangrila
درجه هتل
خدمات

ayana resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1680
نرخ اتاق 1 تخته
$2900
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1480
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$910

خدمات

پرواز ترکیش- هتل ها با صبحانه -ویزا بالی و سنگاپور - یک گشت نیم روز در هر کشور - راهنمای فارسی زبان در سنگاپور - راهنمای محلی در بالی - در بالی هر اتاق یک عدد سیم کارت - بیمه مسافرتی - پرواز از سنگاپور به بالی

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشند.

تور سنگاپور + بالی نوروز 98

3 شب سنگاپور + 5 شب بالی

تورهای مرتبط