تور سنگاپور + بالی نوروز 98

3 شب سنگاپور + 6 شب بالی
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
PARK SOVEREING + VASANTI
$820 $1200 $780 $520
grand central + kuta sea wiew
$920 $1320 $890 $560
GRAND COPTHORNE + GRAND MIRAGE
$1050 $1700 $1000 $690
MARINA MANDARIN + grand hyatt
$1300 $2050 $1100 $750
fairmont + lemerdien
$1320 $2190 $1270 $790
shangrila + ayana resort
$1870 $3250 $1700 $1100

قیمت پرواز قطری بزرگسال 10500000تومان و کودک 9950000 تومان می باش که به قیمت دلاری فوق اضافه می شود.

PARK SOVEREING
درجه هتل
خدمات

VASANTI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$820
نرخ اتاق 1 تخته
$1200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$780
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$520
grand central
درجه هتل
خدمات

kuta sea wiew
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$920
نرخ اتاق 1 تخته
$1320
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$560
GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1050
نرخ اتاق 1 تخته
$1700
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$690
MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1300
نرخ اتاق 1 تخته
$2050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1100
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$750
fairmont
درجه هتل
خدمات

lemerdien
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1320
نرخ اتاق 1 تخته
$2190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1270
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$790
shangrila
درجه هتل
خدمات

ayana resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1870
نرخ اتاق 1 تخته
$3250
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1700
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1100

خدمات

پرواز قطری - هتل ها با صبحانه -ویزا بالی و سنگاپور - یک گشت نیم روز در هر کشور - راهنمای فارسی زبان در سنگاپور - راهنمای محلی در بالی - در بالی هر اتاق یک عدد سیم کارت - بیمه مسافرتی - پرواز از سنگاپور به بالی

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشند.

تور سنگاپور + بالی نوروز 98

3 شب سنگاپور + 6 شب بالی

تورهای مرتبط