تور سنگاپور + بالی نوروز 99

3 شب سنگاپور + 5 شب بالی
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
quality sin + White Rose
$790 $1150 $720 $490
kuta paradiso + Copthorne
$840 $1230 $760 $510
AYODYA + GRAND PARK ORCHARD
$1070 $1650 $980 $660
grand hayat + sheraton
$1190 $1900 $1090 $720
indigo + MARINA MANDARIN
$1350 $2250 $1280 $790
rimba jimbaran + SHANGRILA
$1650 $2790 $1570 $860

قیمت پرواز عمان بزرگسال 10.800.000 تومان و کودک 9.900.000 تومان می باش که به قیمت دلاری فوق اضافه می شود.

quality sin
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$790
نرخ اتاق 1 تخته
$1150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$490
kuta paradiso
درجه هتل
خدمات

Copthorne
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$840
نرخ اتاق 1 تخته
$1230
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$760
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$510
AYODYA
درجه هتل
خدمات

GRAND PARK ORCHARD
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1070
نرخ اتاق 1 تخته
$1650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$980
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$660
grand hayat
درجه هتل
خدمات

sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1190
نرخ اتاق 1 تخته
$1900
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1090
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$720
indigo
درجه هتل
خدمات

MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1350
نرخ اتاق 1 تخته
$2250
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1280
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$790
rimba jimbaran
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1650
نرخ اتاق 1 تخته
$2790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1570
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$860

خدمات

پرواز عمان - هتل ها با صبحانه -ویزا بالی و سنگاپور - یک گشت نیم روز در هر کشور - راهنمای فارسی زبان در سنگاپور - راهنمای محلی در بالی - در بالی هر اتاق یک عدد سیم کارت - بیمه مسافرتی - پرواز از سنگاپور به بالی

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشند.

تور سنگاپور + بالی نوروز 99

3 شب سنگاپور + 5 شب بالی

تورهای مرتبط