تور مالزی + سنگاپور نوروز 96

7 شب و 8 روز با پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
flamingo + quality sin
$430 $670 $400 $260
invito + queen sin
$510 $800 $470 $290
novotel + copthorne kings
$550 $870 $520 $330
impiana klcc+ grand central
$560 $910 $570 $350
fraser residence+grand copthorne water front
$680 $1100 $560 $410
grand millennium + orchard hotel
$730 $1190 $670 $430
grand millennium + marina mandarin
$830 $1370 $750 $490
intercontinental + grand park orchard
$890 $1430 $790 $510
jw marriott + marina bay sands
$1370 $2370 $1270 $740

قیمت پرواز قطری 3100000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

flamingo
درجه هتل
خدمات

quality sin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$430
نرخ اتاق 1 تخته
$670
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$400
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$260
invito
درجه هتل
خدمات

queen sin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$510
نرخ اتاق 1 تخته
$800
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$470
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
novotel
درجه هتل
خدمات

copthorne kings
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$550
نرخ اتاق 1 تخته
$870
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$520
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
impiana klcc
درجه هتل
خدمات

grand central
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$560
نرخ اتاق 1 تخته
$910
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$570
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$350
fraser residence
درجه هتل
خدمات

grand copthorne water front
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$680
نرخ اتاق 1 تخته
$1100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$560
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$410
grand millennium
درجه هتل
خدمات

orchard hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$730
نرخ اتاق 1 تخته
$1190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$670
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
grand millennium
درجه هتل
خدمات

marina mandarin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$830
نرخ اتاق 1 تخته
$1370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$750
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$490
intercontinental
درجه هتل
خدمات

grand park orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$890
نرخ اتاق 1 تخته
$1430
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$510
jw marriott
درجه هتل
خدمات

marina bay sands
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1370
نرخ اتاق 1 تخته
$2370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1270
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$740

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا سنگاپور - یک گشت نیم روز در مالزی با نهار و یک گشت نیم روز بدون ناهار - در مالزی هر اتاق 1 عدد سیم کارت - مابین مالزی به سنگاپور ترانسفر زمینی

تور مالزی + سنگاپور نوروز 96

7 شب و 8 روز با پرواز قطری