تور مالزی + سنگاپور نوروز 97

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
cosmo hotel + quality sin
$440 $790 $400 $190
NOVOTEL KUL + Chancellor @Orchard
$510 $830 $460 $270
FRASER RESIDENCE + GRAND COPTHORNE
$660 $1200 $620 $350
GRAND MILLINIUM + MARINA MANDARIN
$850 $1480 $790 $420
SHANGRILA + shangrila
$1090 $1970 $970 $510
SHANGRILA + MARINA BAY SANDS
$1650 $2770 $1250 $790

قیمت پرواز قطری 3800000 تومان بزرگسال و 3650000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

cosmo hotel
درجه هتل
خدمات

quality sin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$440
نرخ اتاق 1 تخته
$790
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$400
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$190
NOVOTEL KUL
درجه هتل
خدمات

Chancellor @Orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$510
نرخ اتاق 1 تخته
$830
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$460
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$270
FRASER RESIDENCE
درجه هتل
خدمات

GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$660
نرخ اتاق 1 تخته
$1200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$350
GRAND MILLINIUM
درجه هتل
خدمات

MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$850
نرخ اتاق 1 تخته
$1480
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$420
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1090
نرخ اتاق 1 تخته
$1970
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$970
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$510
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

MARINA BAY SANDS
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1650
نرخ اتاق 1 تخته
$2770
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$790

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا سنگاپور - یک گشت نیم روز در مالزی با نهار و یک گشت نیم روز در سنگاپور بدون ناهار - در مالزی هر اتاق 1 عدد سیم کارت - مابین مالزی به سنگاپور ترانسفر زمینی - راهنمای فارسی زبان

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشند.

 

کودک زیر 2 سال 900000 تومان می باشد.

تور مالزی + سنگاپور نوروز 97

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور پرواز قطری

تورهای مرتبط