تور مالزی + سنگاپور نوروز 96

7 شب و 8 روز با پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
flamingo + quality sin
4950000 5900000 4450000 3900000
INVITO + ROYAL SIN
5300000 6400000 4700000 4000000
novotel + copthorne kings
5400000 6650000 4900000 4200000
impiana klcc+ grand central
5450000 6800000 5100000 4250000
fraser residence+grand copthorne water front
5900000 7550000 5050000 4500000
grand millennium + orchard hotel
6100000 7900000 5500000 4550000
grand millennium + marina mandarin
6500000 8600000 5800000 4800000
intercontinental + grand park orchard
6700000 8800000 5950000 4850000
jw marriott + marina bay sands
8600000 12400000 7800000 5750000
flamingo
درجه هتل
خدمات

quality sin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
5900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3900000
INVITO
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5300000
نرخ اتاق 1 تخته
6400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000
novotel
درجه هتل
خدمات

copthorne kings
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5400000
نرخ اتاق 1 تخته
6650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000
impiana klcc
درجه هتل
خدمات

grand central
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5450000
نرخ اتاق 1 تخته
6800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000
fraser residence
درجه هتل
خدمات

grand copthorne water front
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5900000
نرخ اتاق 1 تخته
7550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000
grand millennium
درجه هتل
خدمات

orchard hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6100000
نرخ اتاق 1 تخته
7900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000
grand millennium
درجه هتل
خدمات

marina mandarin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6500000
نرخ اتاق 1 تخته
8600000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4800000
intercontinental
درجه هتل
خدمات

grand park orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6700000
نرخ اتاق 1 تخته
8800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4850000
jw marriott
درجه هتل
خدمات

marina bay sands
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8600000
نرخ اتاق 1 تخته
12400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5750000

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا سنگاپور - یک گشت نیم روز در مالزی با نهار و یک گشت نیم روز بدون ناهار - در مالزی هر اتاق 1 عدد سیم کارت - مابین مالزی به سنگاپور ترانسفر زمینی

تور مالزی + سنگاپور نوروز 96

7 شب و 8 روز با پرواز قطری