تور مالدیو نوروز 96

5 شب و 6 روز پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Adaaran club
$1040 $1560 $580 $ HB
Meeru Island Resort
$1320 $1980 $750 $ FB
Kurumba Maldives
$1300 $2630 $630 $ BB
Sun Island
$1350 $2170 $620 $ HB
paradise island resort
$1350 $2310 $550 $ HB
Royal Island
$1530 $2540 $710 $ HB
Velassaru Maldives
$1570 $2680 $550 $ BB
Sheraton Fullmoon & Spa
$1770 $3190 $240 $ BB

قیمت پرواز قطری بزرگسال 3200000و کودک 2700000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1040
نرخ اتاق 1 تخته
$1560
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$580
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
Meeru Island Resort
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
$1320
نرخ اتاق 1 تخته
$1980
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$750
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
Kurumba Maldives
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1300
نرخ اتاق 1 تخته
$2630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$630
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1350
نرخ اتاق 1 تخته
$2170
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
paradise island resort
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1350
نرخ اتاق 1 تخته
$2310
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
Royal Island
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1530
نرخ اتاق 1 تخته
$2540
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$710
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
Velassaru Maldives
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1570
نرخ اتاق 1 تخته
$2680
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1770
نرخ اتاق 1 تخته
$3190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$240
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$

خدمات

پرواز قطری - 5 شب و 6 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای محلی - بیمه مسافرتی

تور مالدیو نوروز 96

5 شب و 6 روز پرواز قطری

جزئیات تور

قیمت کودک زیر 2 سال 950000 تومان می باشد .