تور مالدیو نوروز 97

6 شب و 7 روز پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Sun Island Resort Spa
1430 2300 430 430 HB
ADAARAN SELECT MEEDHUPARU
1480 2040 920 920 HB
paradise island resort
1500 2490 430 430 HB
Royal Island Resort
1690 2700 490 490 HB
Kurumba
1950 3260 980 980 BB
Velassaru Maldives
2400 4050 1000 1000 BB
Sheraton Maldives Full Moon
2880 5240 480 480 BB

قیمت پرواز قطری بر مبنای 3900000 تومان بزرگسال و 3200000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

Sun Island Resort Spa
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1430
نرخ اتاق 1 تخته
2300
نرخ کودک 6 تا 12 سال
430
نرخ کودک 2 تا 6 سال
430
ADAARAN SELECT MEEDHUPARU
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1480
نرخ اتاق 1 تخته
2040
نرخ کودک 6 تا 12 سال
920
نرخ کودک 2 تا 6 سال
920
paradise island resort
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1500
نرخ اتاق 1 تخته
2490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
430
نرخ کودک 2 تا 6 سال
430
Royal Island Resort
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1690
نرخ اتاق 1 تخته
2700
نرخ کودک 6 تا 12 سال
490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490
Kurumba
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1950
نرخ اتاق 1 تخته
3260
نرخ کودک 6 تا 12 سال
980
نرخ کودک 2 تا 6 سال
980
Velassaru Maldives
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2400
نرخ اتاق 1 تخته
4050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1000
Sheraton Maldives Full Moon
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2880
نرخ اتاق 1 تخته
5240
نرخ کودک 6 تا 12 سال
480
نرخ کودک 2 تا 6 سال
480

خدمات

پرواز قطری- 6 شب و 7 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای محلی - بیمه مسافرتی

تور مالدیو نوروز 97

6 شب و 7 روز پرواز قطری