تور مالدیو نوروز 98

6 شب و 7 روز پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Sun Island Resort Spa
$1330 $2200 $330 $330 HB
paradise island resort
$1400 $2390 $330 $330 HB
Royal Island Resort
$1600 $2600 $330 $330 HB
Kurumba
$1690 $2720 $900 $900 BB
Sheraton Maldives Full Moon
$2000 $3400 $380 $380 BB
Velassaru Maldives
$2100 $3460 $1000 $1000 BB

قیمت پرواز قطری بر مبنای 4400000 تومان بزرگسال و 4000000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

Sun Island Resort Spa
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1330
نرخ اتاق 1 تخته
$2200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
paradise island resort
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1400
نرخ اتاق 1 تخته
$2390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
Royal Island Resort
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1600
نرخ اتاق 1 تخته
$2600
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
Kurumba
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1690
نرخ اتاق 1 تخته
$2720
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$900
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$900
Sheraton Maldives Full Moon
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$2000
نرخ اتاق 1 تخته
$3400
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$380
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$380
Velassaru Maldives
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$2100
نرخ اتاق 1 تخته
$3460
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1000

خدمات

پرواز قطری- 6 شب و 7 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای محلی - بیمه مسافرتی

تور مالدیو نوروز 98

6 شب و 7 روز پرواز قطری