تور مالدیو نوروز 98

6 شب و 7 روز پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
adaraan club rannalhi
$1120 $1860 $720 $720 hb
ADARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
$1330 $2200 $840 $840 hb
Kurumba Maldives
$1340 $2200 $270 $270 hb
Sun Island Resort Spa
$1350 $2130 $240 $240 fb
paradise island resort
$1350 $2360 $250 $250 fb
Royal Island
$1580 $2640 $250 $250 fb
Sheraton Fullmoon
$1640 $2950 $270 $270 bb

قیمت پرواز قطری بر مبنای 9850000 بزرگسال و 9350000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

adaraan club rannalhi
درجه هتل
خدمات

hb

نرخ اتاق 2 تخته
$1120
نرخ اتاق 1 تخته
$1860
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$720
ADARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
درجه هتل
خدمات

hb

نرخ اتاق 2 تخته
$1330
نرخ اتاق 1 تخته
$2200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$840
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$840
Kurumba Maldives
درجه هتل
خدمات

hb

نرخ اتاق 2 تخته
$1340
نرخ اتاق 1 تخته
$2200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$270
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$270
Sun Island Resort Spa
درجه هتل
خدمات

fb

نرخ اتاق 2 تخته
$1350
نرخ اتاق 1 تخته
$2130
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$240
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$240
paradise island resort
درجه هتل
خدمات

fb

نرخ اتاق 2 تخته
$1350
نرخ اتاق 1 تخته
$2360
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
Royal Island
درجه هتل
خدمات

fb

نرخ اتاق 2 تخته
$1580
نرخ اتاق 1 تخته
$2640
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
Sheraton Fullmoon
درجه هتل
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
$1640
نرخ اتاق 1 تخته
$2950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$270
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$270

خدمات

پرواز قطری - 6 شب و 7 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای محلی - بیمه مسافرتی

تور مالدیو نوروز 98

6 شب و 7 روز پرواز قطری