تور مالدیو نوروز 99

5 شب و 6 روز پرواز عمان ایر
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Fihalhohi
$920 $1320 $540 $540 HB
Adaaran club
$1120 $1910 $310 $310 HB
ADARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
$1520 $2600 $600 $600 ALL
Kurumba Maldives
$1120 $1910 $310 $310 HB
Royal Island
$1280 $2150 $250 $250 HB
Sun Island Resort Spa
$1310 $2200 $250 $250 FB
Paradise Island Resort
$1360 $2340 $250 $250 FB
Sheraton Fullmoon
$1420 $2630 $250 $250 HB

قیمت پرواز عمان بر مبنای 10.800.000 بزرگسال و کودک 9.900.000 است که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$920
نرخ اتاق 1 تخته
$1320
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$540
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$540
Adaaran club
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1120
نرخ اتاق 1 تخته
$1910
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$310
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$310
ADARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
$1520
نرخ اتاق 1 تخته
$2600
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$600
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$600
Kurumba Maldives
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1120
نرخ اتاق 1 تخته
$1910
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$310
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$310
Royal Island
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1280
نرخ اتاق 1 تخته
$2150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
Sun Island Resort Spa
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
$1310
نرخ اتاق 1 تخته
$2200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
Paradise Island Resort
درجه هتل
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
$1360
نرخ اتاق 1 تخته
$2340
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
Sheraton Fullmoon
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
$1420
نرخ اتاق 1 تخته
$2630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250

خدمات

پرواز عمان - 5 شب و 6 روز اقامت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای محلی - بیمه مسافرتی

تور مالدیو نوروز 99

5 شب و 6 روز پرواز عمان ایر

تورهای مرتبط