تور مالزی+ سنگاپور+ بالی نوروز 96

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
D Majestic Place + quality marlow + BALI RANI
$1030 $1440 $950 $750
NOVOTEL KUL + COPTHORNE KING + ASTON KUTA
$1130 $1600 $1040 $830
FRASER RESIDENCE + grand copthorne waterfront + Melia Bali
$1300 $1950 $1230 $910
GRAND MILLENNIUM + ORCHAD + GRAND HYATT BALI
$1450 $2200 $1350 $980
SHERATON KUL + SWISSOTEL THE STAMFORD + DISCOVERY
$1530 $2300 $1400 $1050
INTERCONTINENTAL + GRAND PARK ORCHARD + WESTIN BALI
$1630 $2430 $1450 $1050
JW MARRIOT + MARINA BAY SANDS + AYANA RESORT BALI
$2360 $3900 $2150 $1350

نرخ بلیط 3200000 می باشد که به قیمت دلاری فوق اضافه می شود.

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1030
نرخ اتاق 1 تخته
$1440
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$950
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$750
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1130
نرخ اتاق 1 تخته
$1600
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1040
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$830
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1300
نرخ اتاق 1 تخته
$1950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1230
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$910
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1450
نرخ اتاق 1 تخته
$2200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1350
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$980
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1530
نرخ اتاق 1 تخته
$2300
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1400
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1050
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1630
نرخ اتاق 1 تخته
$2430
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1450
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1050
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$2360
نرخ اتاق 1 تخته
$3900
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$2150
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1350

خدمات

پرواز قطری، هتل با صبحانه،

یک گشت نیم روز در مالزی با ناهار، یک گشت نیم روز در بالی با ناهار، یک گشت نیم روز در سنگاپور بدون ناهار

پرواز داخلی

راهنمای محلی در بالی، راهنمای فارسی زبان در مالزی و سنگاپور

در مالزی و بالی به ازای هر اتاق یک سیم کارت

نرخ بلیط  3200000 می باشد که به قیمت دلاری فوق اضافه می شود.

تور مالزی+ سنگاپور+ بالی نوروز 96

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی پرواز قطری

جزئیات تور

4 شب مالزی +  3 شب سنگاپور + 4 شب بالی