تور مالزی+ سنگاپور+ بالی نوروز 98

11 شب (28 اسفند)
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
cosmo hotel + quality sin + VASANTI
$820 $1190 $790 $570
novotel resort + COPTHORNE KING + kuta sea wiew
$940 $1430 $910 $620
Sunway Putra + orchard + GRAND MIRAGE
$1090 $1710 $1070 $700
RENAISSANCE + one farrar + grand hyatt
$1300 $2100 $1220 $820
the westin + sheraton + LEMERDIEN
$1380 $2240 $1320 $900
SHANGRILA + shangrila + AYANA RESORT BALI
$2070 $3700 $1980 $1200

قیمت پرواز عمان ایر بزرگسال 8000000 و کودک 7400000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

cosmo hotel
درجه هتل
خدمات

quality sin
درجه هتل
خدمات

VASANTI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$820
نرخ اتاق 1 تخته
$1190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$570
novotel resort
درجه هتل
خدمات

COPTHORNE KING
درجه هتل
خدمات

kuta sea wiew
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$940
نرخ اتاق 1 تخته
$1430
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$620
Sunway Putra
درجه هتل
خدمات

orchard
درجه هتل
خدمات

GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1090
نرخ اتاق 1 تخته
$1710
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1070
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$700
RENAISSANCE
درجه هتل
خدمات

one farrar
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1300
نرخ اتاق 1 تخته
$2100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1220
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$820
the westin
درجه هتل
خدمات

sheraton
درجه هتل
خدمات

LEMERDIEN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1380
نرخ اتاق 1 تخته
$2240
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1320
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$900
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

shangrila
درجه هتل
خدمات

AYANA RESORT BALI
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$2070
نرخ اتاق 1 تخته
$3700
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1980
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1200

خدمات

پرواز عمان ایر - اقامت در هتل با صبحانه -  گشت شهری با نهار - راهنمای فارسی زبان و محلی در بالی - پرواز داخلی - ویزا - بیمه مسافرتی

 

 

تور مالزی+ سنگاپور+ بالی نوروز 98

11 شب (28 اسفند)

تورهای مرتبط