تور پوکت+ سنگاپور نوروز 98

پوکت 5 شب + سنگاپور 3 شب پرواز امارات
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
deevana plaza + parcsovereign
7400000 8880000 6650000 6500000
DUANGJIT RESORT + msocial
7900000 9840000 7280000 6300000
novotel resort + ORCHARD PRADE
8400000 10800000 7600000 6800000
MARRIOTT + orchard
9840000 12240000 9450000 7040000
Centra Grand Beach + SHANGRILA
11280000 15600000 9920000 7600000
deevana plaza
درجه هتل
خدمات

parcsovereign
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7400000
نرخ اتاق 1 تخته
8880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6500000
DUANGJIT RESORT
درجه هتل
خدمات

msocial
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7900000
نرخ اتاق 1 تخته
9840000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6300000
novotel resort
درجه هتل
خدمات

ORCHARD PRADE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8400000
نرخ اتاق 1 تخته
10800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6800000
MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9840000
نرخ اتاق 1 تخته
12240000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7040000
Centra Grand Beach
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11280000
نرخ اتاق 1 تخته
15600000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7600000

خدمات

پرواز امارات - هتل با صبحانه - ویزا تایلند و سنگاپور - یک گشت نیم روز در پوکت و سنگاپور - پرواز داخلی از پوکت به سنگاپور - راهنمای فارسی زبان - هر اتاق در پوکت 1 عدد سیم کارت - بیمه مسافرتی

تور پوکت+ سنگاپور نوروز 98

پوکت 5 شب + سنگاپور 3 شب پرواز امارات