تور پوکت + سنگاپور نوروز 99

پوکت 5 شب + سنگاپور 3 شب
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ashlee hub + PARK SOVEREING
$670 $1070 $620 $500
DUANGJIT RESORT + COPTHORNE
$840 $1370 $790 $590
diamond cliff + orchard
$990 $1630 $940 $640
KALIMA RESORT + MARINA MANDARIN
$1150 $1950 $1090 $700
lemerdien + shangrila
$1490 $2600 $1400 $880

670 دلار + قیمت پرواز عمان 10.800.000 بزرگسال و 9.900.000 کودک است که به نرخ دلاری فوق اضافه میشود

ashlee hub
درجه هتل
خدمات

PARK SOVEREING
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$670
نرخ اتاق 1 تخته
$1070
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$500
DUANGJIT RESORT
درجه هتل
خدمات

COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$840
نرخ اتاق 1 تخته
$1370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590
diamond cliff
درجه هتل
خدمات

orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$990
نرخ اتاق 1 تخته
$1630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$940
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$640
KALIMA RESORT
درجه هتل
خدمات

MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1150
نرخ اتاق 1 تخته
$1950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1090
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$700
lemerdien
درجه هتل
خدمات

shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1490
نرخ اتاق 1 تخته
$2600
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1400
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$880

خدمات

پرواز عمان ایر - هتل با صبحانه - ویزا تایلند و سنگاپور - یک گشت نیم روز در پوکت و سنگاپور - پرواز داخلی از پوکت به سنگاپور - راهنمای فارسی زبان - هر اتاق در پوکت 1 عدد سیم کارت - بیمه مسافرتی

تور پوکت + سنگاپور نوروز 99

پوکت 5 شب + سنگاپور 3 شب

جزئیات تور

پرواز عمان، هتل با صبحانه، ویزا تایلند، ویزا سنگاپور، یک گشت شهری، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی، تایلند در هر اتاق یک سیم کارت