تور ویتنام نوروز 98

4 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Lavender Boutique + TIEN DAT RESORT
$650 $900 $630 $425
RAMANA + THE SAILING BAY
$735 $1010 $680 $475
CONTINENTAL + LOTUS MUINE RESORT
$845 $1235 $710 $480
NEW WORLD + CLIFF RESORT
$990 $1475 $855 $590
REX + ANANTARA
$1130 $1760 $1000 $610
INTERCONTINENTAL + ANANTARA
$1310 $2050 $1140 $660

قیمت پرواز قطری بزرگسال 3600000 و کودک 3300000 می باشد که به قیمت دلاریفوق اضافه می گردد.

Lavender Boutique
درجه هتل
خدمات

TIEN DAT RESORT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$650
نرخ اتاق 1 تخته
$900
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$630
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$425
RAMANA
درجه هتل
خدمات

THE SAILING BAY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$735
نرخ اتاق 1 تخته
$1010
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$680
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$475
CONTINENTAL
درجه هتل
خدمات

LOTUS MUINE RESORT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$845
نرخ اتاق 1 تخته
$1235
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$710
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
NEW WORLD
درجه هتل
خدمات

CLIFF RESORT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$990
نرخ اتاق 1 تخته
$1475
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$855
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590
REX
درجه هتل
خدمات

ANANTARA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1130
نرخ اتاق 1 تخته
$1760
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$610
INTERCONTINENTAL
درجه هتل
خدمات

ANANTARA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1310
نرخ اتاق 1 تخته
$2050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1140
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$660

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه - راهنمای انگلیسی زبان - ویزای توریستی - در هر شهر 1 گشت با نهار - سیم کارت- ترانسفر فرودگاهی و بین شهری

تور ویتنام نوروز 98

4 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت