تور پوکت نوروز 97

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ibis
5500000 6100000 5050000 4800000
ANDAMAN
7980000 7300000 5700000 5100000
DUANGJIT RESORT
7980000 7200000 5600000 5050000
MILLENNIUM
6600000 7900000 6000000 5400000
THAVORN BEACH
6700000 8050000 6150000 5450000
AVISTA HIDEAWAY
6800000 8450000 6200000 5500000
HYATT REGENCY
7350000 9500000 6800000 5700000
centara grand
7850000 10550000 7200000 6100000
LEMERDIEN
8200000 11100000 7400000 6000000
BANYAN TREE PUKET
11000000 16400000 9700000 7250000

شروع قیمت از 5500000 می باشد

ibis
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5500000
نرخ اتاق 1 تخته
6100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4800000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7980000
نرخ اتاق 1 تخته
7300000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7980000
نرخ اتاق 1 تخته
7200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5050000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6600000
نرخ اتاق 1 تخته
7900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5400000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6700000
نرخ اتاق 1 تخته
8050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5450000
AVISTA HIDEAWAY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6800000
نرخ اتاق 1 تخته
8450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5500000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7350000
نرخ اتاق 1 تخته
9500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5700000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7850000
نرخ اتاق 1 تخته
10550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6100000
LEMERDIEN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8200000
نرخ اتاق 1 تخته
11100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6000000
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11000000
نرخ اتاق 1 تخته
16400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7250000

خدمات

پرواز قطری - صبحانه - ویزا تایلند - یک گشت نیم روز - هر اتاق 1 عدد سیم کارت

تور پوکت نوروز 97

7 شب و 8 روز

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید