تور پوکت نوروز 96

7 شب و 8 روز با پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ibis
$340 $500 $300 $230
DUANGJIT RESORT
$490 $770 $450 $300
ANDAMAN
$500 $800 $470 $310
MILLENNIUM
$615 $970 $550 $390
THAVORN BEACH
$640 $1030 $580 $400
AVISTA HIDEAWAY
$680 $1100 $600 $420
MERLIN BEACH
$780 $1320 $680 $450
HYATT REGENCY
$820 $1380 $750 $470
centara grand
$950 $1650 $850 $580
LEMERDIEN
$1040 $1800 $910 $540
BANYAN TREE PUKET
$1760 $3160 $1500 $870

قیمت پرواز قطری 3300000 و کودک 2800000 می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

ibis
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$340
نرخ اتاق 1 تخته
$500
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$300
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$230
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$490
نرخ اتاق 1 تخته
$770
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$450
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$300
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$500
نرخ اتاق 1 تخته
$800
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$470
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$310
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$615
نرخ اتاق 1 تخته
$970
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$640
نرخ اتاق 1 تخته
$1030
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$580
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$400
AVISTA HIDEAWAY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$680
نرخ اتاق 1 تخته
$1100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$600
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$420
MERLIN BEACH
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$780
نرخ اتاق 1 تخته
$1320
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$680
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$820
نرخ اتاق 1 تخته
$1380
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$750
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$470
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$950
نرخ اتاق 1 تخته
$1650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$850
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$580
LEMERDIEN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1040
نرخ اتاق 1 تخته
$1800
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$540
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1760
نرخ اتاق 1 تخته
$3160
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1500
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$870

خدمات

پرواز قطری - صبحانه - ویزا تایلند - یک گشت نیم روز - هر اتاق 1 عدد سیم کارت

تور پوکت نوروز 96

7 شب و 8 روز با پرواز قطری