تور پوکت نوروز 98

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
bantai beach
$640 $1050 $590 $410
crest resort
$690 $1150 $620 $420
Phuket Graceland
$710 $1150 $670 $430
DIAMOND CLIFF
$730 $1200 $690 $450
THAVORN BEACH VILLAGE
$750 $1300 $690 $480
HILTON
$920 $1450 $850 $560
Centra Grand Beach
$1100 $1900 $990 $600
LEMERDIEN
$1150 $1990 $1050 $650

تاریخ 27 اسفند و 1 فروردین * قیمت پرواز قطری بزرگسال 4100000و کودک 3700000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود*

bantai beach
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$640
نرخ اتاق 1 تخته
$1050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$590
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$410
crest resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$690
نرخ اتاق 1 تخته
$1150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$420
Phuket Graceland
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$710
نرخ اتاق 1 تخته
$1150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$670
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
DIAMOND CLIFF
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$730
نرخ اتاق 1 تخته
$1200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
THAVORN BEACH VILLAGE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$750
نرخ اتاق 1 تخته
$1300
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
HILTON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$920
نرخ اتاق 1 تخته
$1450
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$850
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$560
Centra Grand Beach
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1100
نرخ اتاق 1 تخته
$1900
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$600
LEMERDIEN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1150
نرخ اتاق 1 تخته
$1990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1050
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$650

خدمات

پرواز قطری - صبحانه - ویزا تایلند - یک گشت نیم روز - هر اتاق 1 عدد سیم کارت - لیدر فارسی زبان

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشند.

تور پوکت نوروز 98

7 شب و 8 روز

برای مشاهده تصویر پانوراما روی تصویر زیر کلیک کنید

تورهای مرتبط