تور مالزی+ سنگاپور+ پوکت نوروز 96

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب پوکت با پرواز قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
d majestic place + quality sin + Royal Paradise
6800000 6190000 6190000 5420000
NOVOTEL + COPTHORNE KING + DUANGJIT RESORT
7320000 9290000 6650000 5730000
IMPIANA + grand central + NOVOTEL PHUKET
7510000 9560000 6800000 5800000
FRASER RESIDENCE + GRAND COPTHORNE + MILLENIUM
7980000 10440000 7310000 6080000
GRAND MILLENNIUM + orchard + AVISTA HIDEAWAY
8520000 11100000 7730000 6340000
SHERATON + MARINA MANDARIN + HYATT REGENCY
8900000 12060000 7960000 6420000
INTERCONTINENTAL + GRAND PARK + CENTARA GRAND BEACH
9360000 12940000 8350000 6650000
JW MARRIOTT + MARINA BAY SAND + LEMERDIEN
11480000 17100000 10460000 7500000
d majestic place
درجه هتل
خدمات

quality sin
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6800000
نرخ اتاق 1 تخته
6190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5420000
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7320000
نرخ اتاق 1 تخته
9290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5730000
درجه هتل
خدمات

grand central
درجه هتل
خدمات

NOVOTEL PHUKET
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7510000
نرخ اتاق 1 تخته
9560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5800000
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

MILLENIUM
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7980000
نرخ اتاق 1 تخته
10440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6080000
درجه هتل
خدمات

orchard
درجه هتل
خدمات

AVISTA HIDEAWAY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8520000
نرخ اتاق 1 تخته
11100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7730000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6340000
SHERATON
درجه هتل
خدمات

MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8900000
نرخ اتاق 1 تخته
12060000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6420000
INTERCONTINENTAL
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9360000
نرخ اتاق 1 تخته
12940000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6650000
JW MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

MARINA BAY SAND
درجه هتل
خدمات

LEMERDIEN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11480000
نرخ اتاق 1 تخته
17100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10460000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7500000

خدمات

پرواز قطری -اقامت در هتل با صبحانه - یک گشت نیم در هر کشور - ویزا تایلند - ویزا سنگاپور -سیم کارت در تایلند و مالزی -پرواز داخلی از مالزی به پوکت و سنگاپور - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

تور مالزی+ سنگاپور+ پوکت نوروز 96

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب پوکت با پرواز قطری