تور مالزی + پنانگ نوروز 99

مالزی 4 شب + پنانگ 3 شب با قطری
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
d majestic place + COPTHORNE
$360 $520 $330 $230
NOVOTEL + HOLIDAY INN
$390 $590 $370 $360
RENAISSANCE + PARK ROYAL
$520 $805 $480 $370
SHERAITON + PARK ROYAL
$550 $880 $500 $400
SHANGRILA + SHANGRI LA
$780 $1320 $720 $440

قیمت پرواز قطری 3100000 تومان بزرگسال و کودک 2800000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

d majestic place
درجه هتل
خدمات

COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$360
نرخ اتاق 1 تخته
$520
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$230
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

HOLIDAY INN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$390
نرخ اتاق 1 تخته
$590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$370
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$360
RENAISSANCE
درجه هتل
خدمات

PARK ROYAL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$520
نرخ اتاق 1 تخته
$805
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$480
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$370
SHERAITON
درجه هتل
خدمات

PARK ROYAL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$550
نرخ اتاق 1 تخته
$880
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$500
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$400
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

SHANGRI LA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$780
نرخ اتاق 1 تخته
$1320
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$440

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه -راهنمای فارسی زبان - یک گشت نیم روز - ترانسفر زمینی بین مالزی پنانگ - بیمه مسافرتی

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

مالزی 4 شب + پنانگ 3 شب با قطری