تور اروپا نوروز 99

بنا به تعداد شب ها قیمت متفاوت است
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
اتریش
1190 1590 5 روزه - 2 و 9 فروردین
فرانسه
1590 1990 8 روزه - 26 اسفند، 1،4و8 اسفند
اسپانیا
1990 2490 8 روزه - 3 فروردین
فرانسه-اسپانیا
2290 3390 9 روزه - 2 فروردین
ایتالیا
2290 2990 8 روزه (29 اسفند، 4فروردین)
سوئیس
2390 3290 9 روزه - 28 اسفند
فرانسه-هلند
2390 3390 10 روزه - 1 فروردین
فرانسه-اسپانیا
2690 3690 11 روزه - 5 فروردین
11 روزه فرانسه + ایتالیا (5 شب پاریس + 2 شب ونیز + 3 شب رم )
2890 3990 11 روزه - 2 فروردین
ایتالیا
3190 4590 14 روزه - 29 اسفند
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا
3190 4290 12 روزه - 3 فروردین
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا
3690 4990 14 روزه - 1 فروردین
فرانسه
1890 2490 27،28 اسفند - 2،7
استرالیا
3990 5990 13 روزه - 27 اسفند

قیمت پرواز 11990000 تومان است که به نرخ دلاری پکیج اضافه میشود

اتریش
درجه هتل
خدمات

5 روزه - 2 و 9 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
1190
نرخ اتاق 1 تخته
1590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه
درجه هتل
خدمات

8 روزه - 26 اسفند، 1،4و8 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
1590
نرخ اتاق 1 تخته
1990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
اسپانیا
درجه هتل
خدمات

8 روزه - 3 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه-اسپانیا
درجه هتل
خدمات

9 روزه - 2 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
2290
نرخ اتاق 1 تخته
3390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ایتالیا
درجه هتل
خدمات

8 روزه (29 اسفند، 4فروردین)

نرخ اتاق 2 تخته
2290
نرخ اتاق 1 تخته
2990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
سوئیس
درجه هتل
خدمات

9 روزه - 28 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
2390
نرخ اتاق 1 تخته
3290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه-هلند
درجه هتل
خدمات

10 روزه - 1 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
2390
نرخ اتاق 1 تخته
3390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه-اسپانیا
درجه هتل
خدمات

11 روزه - 5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
2690
نرخ اتاق 1 تخته
3690
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11 روزه فرانسه
درجه هتل
خدمات

11 روزه - 2 فروردین

ایتالیا (5 شب پاریس
درجه هتل
خدمات

11 روزه - 2 فروردین

2 شب ونیز
درجه هتل
خدمات

11 روزه - 2 فروردین

3 شب رم )
درجه هتل
خدمات

11 روزه - 2 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
2890
نرخ اتاق 1 تخته
3990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ایتالیا
درجه هتل
خدمات

14 روزه - 29 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4590
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا
درجه هتل
خدمات

12 روزه - 3 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا
درجه هتل
خدمات

14 روزه - 1 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
3690
نرخ اتاق 1 تخته
4990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
فرانسه
درجه هتل
خدمات

27،28 اسفند - 2،7

نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
استرالیا
درجه هتل
خدمات

13 روزه - 27 اسفند

نرخ اتاق 2 تخته
3990
نرخ اتاق 1 تخته
5990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه - ترانسفر فرودگاهی - راهنما

 

جهت اطلاع از مابقی مسیرهای اروپایی نوروز 99 با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

تور اروپا نوروز 99

بنا به تعداد شب ها قیمت متفاوت است

جزئیات تور

جهت تاریخ های رفت با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.