تور اروپا نوروز 98

بنا به تعداد شب ها قیمت متفاوت است
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
فرانسه (7 شب پاریس)
1490 2290 1290 390 قیمت پرواز: 2990000 تومان
فرانسه-ایتالیا (4 شب پاریس + 4 شب رم)
1990 2890 1790 990 قیمت پرواز: 2990000 تومان
فرانسه - اسپانیا (4 شب پاریس + 4 شب بارسلون )
1990 2890 1790 990 قیمت پرواز:2990000 تومان
ایتالیا - فرانسه (4 شب رم + 4 شب پاریس )
2190 3190 1890 990 قیمت پرواز:3990000 تومان
اسپانیا - فرانسه - ایتالیا (4 شب بارسلون + 4 شب پاریس + 4 شب رم)
3390 4890 2990 1190 قیمت پرواز: 3990000 تومان
ایتالیا - اسپانیا (2 شب ونیز + 1 شب فلورانس + 3 شب رم + 5 شب بارسلون
2690 3890 2490 1090 قیمت پرواز:3990000 تومان
اسپانیا (4 شب تنریف (قناری) + 3 شب مادرید + 3 شب بارسلون)
3390 4890 3090 1290 قیمت پرواز: 3990000 تومان

قیمت هتل ها بر اساس یورو می باشد که به قیمت پرواز اضافه می شود.

فرانسه (7 شب پاریس)
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1490
نرخ اتاق 1 تخته
2290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290
نرخ کودک 2 تا 6 سال
390
فرانسه-ایتالیا (4 شب پاریس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2990000 تومان

4 شب رم)
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 2990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
فرانسه - اسپانیا (4 شب پاریس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:2990000 تومان

4 شب بارسلون )
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:2990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
ایتالیا - فرانسه (4 شب رم
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:3990000 تومان

4 شب پاریس )
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:3990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
2190
نرخ اتاق 1 تخته
3190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990
اسپانیا - فرانسه - ایتالیا (4 شب بارسلون
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 3990000 تومان

4 شب پاریس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 3990000 تومان

4 شب رم)
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 3990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
3390
نرخ اتاق 1 تخته
4890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1190
ایتالیا - اسپانیا (2 شب ونیز
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:3990000 تومان

1 شب فلورانس
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:3990000 تومان

3 شب رم
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:3990000 تومان

5 شب بارسلون
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز:3990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
2690
نرخ اتاق 1 تخته
3890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1090
اسپانیا (4 شب تنریف (قناری)
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 3990000 تومان

3 شب مادرید
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 3990000 تومان

3 شب بارسلون)
درجه هتل
خدمات

قیمت پرواز: 3990000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته
3390
نرخ اتاق 1 تخته
4890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290

خدمات

اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه - ترنسفر فرودگاهی - راهنما

تور اروپا نوروز 98

بنا به تعداد شب ها قیمت متفاوت است

جزئیات تور

جهت تاریخ های رفت با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.