تور ویتنام + کشتی کروز نوروز 98

3 شب هانوی + 1 شب خلیج هالونگ ( کروز) + 3 شب هوشی مین
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
LA BELLE VIE + SYRENA CRUISE + CENTRAL PALACE
$970 $1320 $740 $550
NIKKO HANOI + GOLDEN CRUISE + EASTIN GRAND
$1090 $1495 $820 $595
equaterial + pan pacefic + star light criuse
$1220 $1950 $1050 $850
sheraton + SHERAITON + orchid criuse
$1290 $2100 $1100 $890
intercontinental + intercontinental + paradise lux
$1490 $2500 $1200 $920
intercontinental + JW MARRIOT + paradise lux
$1690 $2800 $1250 $960

قیمت پرواز قطری بزرگسال 4900000 و کودک 4600000 می باشد که به قیمت دلاری فوق اضافه می گردد.

LA BELLE VIE
درجه هتل
خدمات

SYRENA CRUISE
درجه هتل
خدمات

CENTRAL PALACE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$970
نرخ اتاق 1 تخته
$1320
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$740
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$550
NIKKO HANOI
درجه هتل
خدمات

GOLDEN CRUISE
درجه هتل
خدمات

EASTIN GRAND
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1090
نرخ اتاق 1 تخته
$1495
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$820
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$595
equaterial
درجه هتل
خدمات

pan pacefic
درجه هتل
خدمات

star light criuse
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1220
نرخ اتاق 1 تخته
$1950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1050
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$850
sheraton
درجه هتل
خدمات

SHERAITON
درجه هتل
خدمات

orchid criuse
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1290
نرخ اتاق 1 تخته
$2100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1100
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$890
intercontinental
درجه هتل
خدمات

intercontinental
درجه هتل
خدمات

paradise lux
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1490
نرخ اتاق 1 تخته
$2500
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1200
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$920
intercontinental
درجه هتل
خدمات

JW MARRIOT
درجه هتل
خدمات

paradise lux
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1690
نرخ اتاق 1 تخته
$2800
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1250
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$960

خدمات

3 شب هانوی + 1 شب خلیج هالونگ ( کروز) + 3 شب هوشی مین

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - 4 روز گشت شهری همراه با نهار - ترانسفر فرودگاهی - پرواز داخلی - راهنمای انگلیسی زبان - کلیه ورودیه های اماکن دیدنی - بیمه مسافرتی - ترانسفر اختصاصی

 

تور ویتنام + کشتی کروز نوروز 98

3 شب هانوی + 1 شب خلیج هالونگ ( کروز) + 3 شب هوشی مین

جزئیات تور

پرواز قطری- اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - راهنمای انگلیسی زبان - سیم کارت - پرواز بین هوشی مینه و هانوی -ترانسفر فرودگاهی و بین شهری

تورهای مرتبط