تور سنگاپور +سنتوزا نوروز 98

3 شب سنگاپور + 3 شب سنتوزا
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
v lavender + siloso beach
$790 $1390 $720 $440
orchard + amara sanctuary
$910 $1500 $870 $480
sheraton + sofitel sentosa
$1030 $1760 $980 $510
shangrila + shangrila sentosa
$1390 $2450 $1300 $590

پرواز عمان ایر 7400000 تومان بزرگسال و 6900000 تومان کودک میباشد که به مبالغ دلاری فوق اضافه میگردد.

v lavender
درجه هتل
خدمات

siloso beach
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$790
نرخ اتاق 1 تخته
$1390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$440
orchard
درجه هتل
خدمات

amara sanctuary
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$910
نرخ اتاق 1 تخته
$1500
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$870
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480
sheraton
درجه هتل
خدمات

sofitel sentosa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1030
نرخ اتاق 1 تخته
$1760
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$980
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$510
shangrila
درجه هتل
خدمات

shangrila sentosa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1390
نرخ اتاق 1 تخته
$2450
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1300
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$590

خدمات

پرواز عمان ایر - اقامت در هتل با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی -  ویزا سنگاپور - یک گشت نیم روز - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

تور سنگاپور +سنتوزا نوروز 98

3 شب سنگاپور + 3 شب سنتوزا