تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
limak limra (park room)
6690000 8790000 5820000 all
grand park lara
6990000 9365000 5970000 uall
kervansaray lara
7650000 10310000 6300000 uall
baia lara
8070000 11065000 5990000 uall
ic green palace
8550000 11930000 5990000 uall
sherwood breezes resort
8670000 12145000 6810000 uall
kaya palazzo
10230000 14955000 7590000 uall
rixos sungate
10350000 16465000 5990000 uall
DELPHIN IMPERIAL
10470000 15385000 7710000 uall
RIXOS PREMIUM
12570000 20995000 9260000 uall
maxx royal
19230000 34580000 12090000 uall

6690000

limak limra (park room)
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6690000
نرخ اتاق 1 تخته
8790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5820000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
grand park lara
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
6990000
نرخ اتاق 1 تخته
9365000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5970000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kervansaray lara
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
7650000
نرخ اتاق 1 تخته
10310000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
baia lara
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8070000
نرخ اتاق 1 تخته
11065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
ic green palace
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8550000
نرخ اتاق 1 تخته
11930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
sherwood breezes resort
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8670000
نرخ اتاق 1 تخته
12145000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6810000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kaya palazzo
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
10230000
نرخ اتاق 1 تخته
14955000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
rixos sungate
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
10350000
نرخ اتاق 1 تخته
16465000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
10470000
نرخ اتاق 1 تخته
15385000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7710000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
12570000
نرخ اتاق 1 تخته
20995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9260000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
maxx royal
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
19230000
نرخ اتاق 1 تخته
34580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

پرواز سان اکسپرس -6 شب و 7 روز مطابق با سرویس هر هتل - ترانسفر فرودگاهی - لیدر - بیمه

نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 4800000 تومان می باشد و نوزاد زیر 2 سال 400000 تومان می باشد.

تاریخ 4 فروردین مبلغ 2/000/000 تومان هر نفر در اتاق 2 تخته ، کودک با تخت 1/000/000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ های 29 اسفند و 1 و 2 و 3 فروردین هر نفر در اتاق 2 تخته 1/000/000 تومان و سینگل 1/500/000 تومان بچه با تخت 500/000 تومان و بچه بدون تخت 500/000 تومان افزایش نرخ دارد.

 

نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 4800000 تومان می باشد و نوزاد 400000 تومان می باشد.

تور آنتالیا نوروز 98

6 شب و 7 روز