تور آنتالیا نوروز 98

5 شب و 6 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Cender Hotel
5995000 6660000 5470000 all
grand park
6820000 8215000 5885000 all
baia lara
8250000 10350000 6600000 uall
GRANADA
8360000 10530000 6655000 uall
titanic beach lara
9900000 13050000 7425000 uall
rixos sungate
9900000 14130000 7425000 uall
kaya palazzo
10230000 13590000 7590000 uall
RIXOS PREMIUM
11880000 17800000 8415000 ualll

5995000 تومان

Cender Hotel
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
5995000
نرخ اتاق 1 تخته
6660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
grand park
درجه هتل
خدمات

all

نرخ اتاق 2 تخته
6820000
نرخ اتاق 1 تخته
8215000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5885000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
baia lara
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8250000
نرخ اتاق 1 تخته
10350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
GRANADA
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
8360000
نرخ اتاق 1 تخته
10530000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6655000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
titanic beach lara
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
9900000
نرخ اتاق 1 تخته
13050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7425000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
rixos sungate
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
9900000
نرخ اتاق 1 تخته
14130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7425000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
kaya palazzo
درجه هتل
خدمات

uall

نرخ اتاق 2 تخته
10230000
نرخ اتاق 1 تخته
13590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
خدمات

ualll

نرخ اتاق 2 تخته
11880000
نرخ اتاق 1 تخته
17800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8415000
نرخ کودک 2 تا 6 سال

خدمات

پرواز سان اکسپرس -5 شب و 6 روز مطابق با سرویس هر هتل - ترانسفر فرودگاهی - لیدر - بیمه

ویژه 28 و 29 اسفند و 1 و 5 و 6 و 7 و 11 و 12 و 13 فروردین

 

نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 4600000 تومان می باشد و نوزاد 400000 تومان می باشد.

تور آنتالیا نوروز 98

5 شب و 6 روز