تور آنتالیا نوروز 99

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Cender Hotel
6990000 8090000 6190000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
GRAND PARK LARA
8290000 10090000 6890000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
Karmir Resort
7990000 9690000 6690000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
CLUB SERA (CLUB ROOM)
8690000 10590000 7090000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
SPICE
9690000 11790000 7590000 53900005390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
CONCORD
9790000 12990000 7590000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
ELA QUALITY
10790000 13490000 8090000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
TITANIC LARA
11590000 14690000 8490000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
ROYAL HOLIDAY
11590000 14690000 8490000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
kaya palazzo
11890000 15790000 8690000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
sueno deluxe
12090000 15390000 8790000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
REGNUM CARYA
16590000 22190000 10990000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین
maxx royal belek
19090000 25990000 12290000 5390000 28و29 اسفند-1تا5 فروردین

قیمت 6.990.000 تومان است

Cender Hotel
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
6990000
نرخ اتاق 1 تخته
8090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
GRAND PARK LARA
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
8290000
نرخ اتاق 1 تخته
10090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
Karmir Resort
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
7990000
نرخ اتاق 1 تخته
9690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
CLUB SERA (CLUB ROOM)
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
8690000
نرخ اتاق 1 تخته
10590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
SPICE
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
9690000
نرخ اتاق 1 تخته
11790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
53900005390000
CONCORD
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
9790000
نرخ اتاق 1 تخته
12990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
ELA QUALITY
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
10790000
نرخ اتاق 1 تخته
13490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
TITANIC LARA
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
11590000
نرخ اتاق 1 تخته
14690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
ROYAL HOLIDAY
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
11590000
نرخ اتاق 1 تخته
14690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
kaya palazzo
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
11890000
نرخ اتاق 1 تخته
15790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
sueno deluxe
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
12090000
نرخ اتاق 1 تخته
15390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
REGNUM CARYA
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
16590000
نرخ اتاق 1 تخته
22190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000
maxx royal belek
درجه هتل
خدمات

28و29 اسفند-1تا5 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته
19090000
نرخ اتاق 1 تخته
25990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000

خدمات

پرواز سان اکسپرس -6 شب و 7 روز مطابق با سرویس هر هتل - ترانسفر فرودگاهی - لیدر - بیمه

نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 5.390.000 تومان می باشد و نوزاد زیر 2 سال 400000 تومان می باشد.

تور آنتالیا نوروز 99

6 شب و 7 روز

تورهای مرتبط