تور گوا نوروز 98

7 شب و 8 روز با پرواز ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
sun village
5195000 6295000 4095000 3495000
na goa grand
5395000 7295000 4195000 3495000
itc fortune regina
5695000 7595000 4295000 3495000
country inn suites
6295000 8995000 4595000 3495000
resort rio
6595000 9295000 4645000 3495000
hard rock goa
7195000 8995000 4995000 3495000
novotel resort
7395000 11095000 5145000 3495000
zuri white sand goa
7495000 11295000 5195000 3495000
le meridien goa
7795000 10995000 5295000 3495000
marriott goa
8495000 12495000 5495000 3495000
grand hyatt
8995000 12595000 5595000 3495000 fb

خدمات تمامی هتل ها all می باشد.

sun village
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5195000
نرخ اتاق 1 تخته
6295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
na goa grand
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5395000
نرخ اتاق 1 تخته
7295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
itc fortune regina
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5695000
نرخ اتاق 1 تخته
7595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
country inn suites
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6295000
نرخ اتاق 1 تخته
8995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
resort rio
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6595000
نرخ اتاق 1 تخته
9295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
hard rock goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7195000
نرخ اتاق 1 تخته
8995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
novotel resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7395000
نرخ اتاق 1 تخته
11095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5145000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
zuri white sand goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7495000
نرخ اتاق 1 تخته
11295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
le meridien goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7795000
نرخ اتاق 1 تخته
10995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5295000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
marriott goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8495000
نرخ اتاق 1 تخته
12495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

fb

نرخ اتاق 2 تخته
8995000
نرخ اتاق 1 تخته
12595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000

خدمات

بلیط رفت و برگشت ماهان ایر مستقیم به گوا - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل -یک روز گشت شهری بازدید از شهر گوا - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

قیمت کودک زیر 2 سال 790000 تومان است.

تور گوا نوروز 98

7 شب و 8 روز با پرواز ماهان