تور گوا نوروز 98

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
na goa grande
8745000 10235000 7495000 6995000
la sunila the verda dlx
9225000 11185000 7685000 6995000
itc fortune regina
11335000 15035000 8555000 6995000
hard rock goa
11765000 15125000 8695000 6995000
radisson blu beach resort
12585000 16235000 9035000 6995000
cidade de goa
12725000 17625000 9075000 6995000
novotel resort
12965000 17955000 9225000 6995000
le meridien goa
14075000 18635000 9605000 6995000
marriott
15125000 22085000 10035000 6995000
grand hyatt
15945000 23335000 10375000 6995000

8455000 تومان

na goa grande
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8745000
نرخ اتاق 1 تخته
10235000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
la sunila the verda dlx
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9225000
نرخ اتاق 1 تخته
11185000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7685000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
itc fortune regina
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11335000
نرخ اتاق 1 تخته
15035000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8555000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
hard rock goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11765000
نرخ اتاق 1 تخته
15125000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
radisson blu beach resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
12585000
نرخ اتاق 1 تخته
16235000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9035000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
cidade de goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
12725000
نرخ اتاق 1 تخته
17625000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9075000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
novotel resort
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
12965000
نرخ اتاق 1 تخته
17955000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9225000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
le meridien goa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
14075000
نرخ اتاق 1 تخته
18635000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9605000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
marriott
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
15125000
نرخ اتاق 1 تخته
22085000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10035000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000
grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
15945000
نرخ اتاق 1 تخته
23335000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10375000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6995000

خدمات

بلیط رفت و برگشت ماهان ایر مستقیم به گوا - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل - یک روز گشت شهری -بیمه مسافرتی - راهنمای محلی

قیمت کودک زیر 2 سال 1995000 تومان است.

 

تور گوا نوروز 98

7 شب و 8 روز

تورهای مرتبط