تور مالزی نوروز 99

تور مالزی 7 شب با ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
d majestic place
4820000 5490000 4670000 4340000 BB
NOVOTEL
4960000 5770000 4800000 4360000 BB
Impiana KLCC
5100000 6030000 4940000 4420000 BB
FRASER RESIDENCE
5270000 6350000 5130000 4460000 BB
GRAND MILLINIUM
5400000 6600000 5150000 4470000 BB
SHANGRILA
6080000 7960000 5770000 4800000 BB
d majestic place
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4820000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4340000
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4960000
نرخ اتاق 1 تخته
5770000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4360000
Impiana KLCC
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5100000
نرخ اتاق 1 تخته
6030000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4940000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4420000
FRASER RESIDENCE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5270000
نرخ اتاق 1 تخته
6350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4460000
GRAND MILLINIUM
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5400000
نرخ اتاق 1 تخته
6600000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4470000
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6080000
نرخ اتاق 1 تخته
7960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5770000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4800000

خدمات

7 شب اقامت در هتل

صبحانه

یک گشت شهری با نهار

سیم کارت

 

تور مالزی نوروز 99

تور مالزی 7 شب با ماهان