تور سنگاپور نوروز 98

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ROYAL NEWTON
$550 $850 $490 $290
Copthorne King's
$630 $1060 $560 $320
GRAND PARK CITY HALL
$780 $1320 $690 $390
SHERATON
$870 $1490 $770 $420
SWISSOTEL THE STAMFORD
$890 $1550 $780 $430
fairmont
$980 $1750 $860 $460
PANPACIFIC
$1140 $1670 $990 $520
shangrila
$1580 $2950 $1370 $670
MARINA BAY SAND
$1690 $3200 $1470 $730

پرواز قطری بر مبنای 4,400,000 تومان بزرگسال و 3,900,000 تومان کودک میباشد که به مبالغ دلاری فوق اضافه میگردد.

ROYAL NEWTON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$550
نرخ اتاق 1 تخته
$850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
Copthorne King's
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$630
نرخ اتاق 1 تخته
$1060
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$560
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$320
GRAND PARK CITY HALL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$780
نرخ اتاق 1 تخته
$1320
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390
SHERATON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$870
نرخ اتاق 1 تخته
$1490
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$770
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$420
SWISSOTEL THE STAMFORD
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$890
نرخ اتاق 1 تخته
$1550
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$780
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
fairmont
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$980
نرخ اتاق 1 تخته
$1750
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$860
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$460
PANPACIFIC
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1140
نرخ اتاق 1 تخته
$1670
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$990
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$520
shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1580
نرخ اتاق 1 تخته
$2950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1370
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$670
MARINA BAY SAND
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1690
نرخ اتاق 1 تخته
$3200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1470
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$730

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - یک گشت شهری - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای پارسی زبان -  بیمه مسافرتی

تور سنگاپور نوروز 98

6 شب و 7 روز