تور سنگاپور نوروز 98

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
parcsovereign
$490 $840 $470 $220
ORCHID
$590 $990 $550 $260
dorset sin
$660 $1150 $620 $290
MARINA MANDARIN
$910 $1650 $870 $340
SHANGRILA
$1100 $1980 $1030 $430
fairmont
$1350 $2450 $1290 $380

پرواز عمان ایر بر مبنای 7,200,000 تومان بزرگسال و 6,800,000 تومان کودک میباشد که به مبالغ دلاری فوق اضافه میگردد.

parcsovereign
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$490
نرخ اتاق 1 تخته
$840
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$470
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$220
ORCHID
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$590
نرخ اتاق 1 تخته
$990
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$260
dorset sin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$660
نرخ اتاق 1 تخته
$1150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$620
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$910
نرخ اتاق 1 تخته
$1650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$870
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$340
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1100
نرخ اتاق 1 تخته
$1980
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1030
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$430
fairmont
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1350
نرخ اتاق 1 تخته
$2450
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1290
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$380

خدمات

پرواز عمان ایر - اقامت در هتل با صبحانه - یک گشت شهری - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان -  بیمه مسافرتی

تور سنگاپور نوروز 98

6 شب و 7 روز