تور سنگاپور نوروز 98

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
parcsovereign
$690 $1040 $670 $420
ORCHID
$790 $1190 $750 $460
dorset sin
$860 $1350 $820 $490
MARINA MANDARIN
$1110 $1850 $1070 $540
SHANGRILA
$1300 $2180 $1230 $630
fairmont
$1550 $2650 $1490 $580

پرواز عمان ایر بر مبنای 7,200,000 تومان بزرگسال و 6,800,000 تومان کودک میباشد که به مبالغ دلاری فوق اضافه میگردد.

parcsovereign
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$690
نرخ اتاق 1 تخته
$1040
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$670
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$420
ORCHID
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$790
نرخ اتاق 1 تخته
$1190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$750
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$460
dorset sin
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$860
نرخ اتاق 1 تخته
$1350
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$820
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$490
MARINA MANDARIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1110
نرخ اتاق 1 تخته
$1850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1070
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$540
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1300
نرخ اتاق 1 تخته
$2180
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1230
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$630
fairmont
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1550
نرخ اتاق 1 تخته
$2650
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$580

خدمات

پرواز عمان ایر - اقامت در هتل با صبحانه - یک گشت شهری - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان -  بیمه مسافرتی

تور سنگاپور نوروز 98

6 شب و 7 روز