تور دبی نوروز 98

5 شب و 6 روز با پرواز ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
dorus hotel
3490000 4330000 3250000 2600000 HB
moscow
3640000 4510000 3540000 2600000 BB
cassells hotel
3730000 4710000 3510000 2600000 BB
MERCURE
3890000 5120000 2600000 2600000 BB
coral albarsha
3950000 5560000 3510000 2600000 BB
CARLTON
3980000 5250000 3470000 2600000 BB
pulman city center
4670000 6570000 3960000 2600000 BB
shangrila
4970000 7260000 2600000 2600000 BB
dukes
5290000 7750000 4080000 2600000 BB
dorus hotel
درجه هتل
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4330000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
moscow
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3640000
نرخ اتاق 1 تخته
4510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3540000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
cassells hotel
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3730000
نرخ اتاق 1 تخته
4710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
MERCURE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
5120000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
coral albarsha
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3950000
نرخ اتاق 1 تخته
5560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
CARLTON
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3980000
نرخ اتاق 1 تخته
5250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
pulman city center
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4670000
نرخ اتاق 1 تخته
6570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
shangrila
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4970000
نرخ اتاق 1 تخته
7260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
dukes
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5290000
نرخ اتاق 1 تخته
7750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000

خدمات

پرواز ماهان - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنما - بیمه -

تور دبی نوروز 98

5 شب و 6 روز با پرواز ماهان