تور دبی نوروز 98

5 شب و 6 روز با پرواز ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
golden squre
5430000 6690000 4695000 3700000
grand central
5995000 7895000 5195000 3995000
telal hotel
6160000 8190000 5220000 3995000
aveniue
6170000 8190000 5095000
dream city hotel apartement
6190000 8250000 4695000 3995000
city season hotel
6470000 8830000 5290000 3995000
flora grand
6495000 8695000 5195000 3995000
signature hotel albarsha
6730000 8850000 3995000
royal continental
6895000 9610000 5395000 3995000
CARLTON
6795000 9625000 5750000 3995000
crown plaza
7650000 11050000 6190000 3995000
royal central the palm
8940000 13730000 5750000 3995000
atlantis hotel dubai
17300000 30390000 4500000 3995000

5430000 تومان

golden squre
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5430000
نرخ اتاق 1 تخته
6690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3700000
grand central
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5995000
نرخ اتاق 1 تخته
7895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
telal hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6160000
نرخ اتاق 1 تخته
8190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5220000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
aveniue
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6170000
نرخ اتاق 1 تخته
8190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
dream city hotel apartement
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6190000
نرخ اتاق 1 تخته
8250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
city season hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6470000
نرخ اتاق 1 تخته
8830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
flora grand
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6495000
نرخ اتاق 1 تخته
8695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
signature hotel albarsha
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6730000
نرخ اتاق 1 تخته
8850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
royal continental
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6895000
نرخ اتاق 1 تخته
9610000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
CARLTON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6795000
نرخ اتاق 1 تخته
9625000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
crown plaza
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7650000
نرخ اتاق 1 تخته
11050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
royal central the palm
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8940000
نرخ اتاق 1 تخته
13730000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000
atlantis hotel dubai
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
17300000
نرخ اتاق 1 تخته
30390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000

خدمات

پرواز ماهان - ویزا -اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنما - بیمه -

 

تاریخ 29 اسفند و 1 فروردین مبلغ 100000 تومان اضافه می شود.

و در تاریخ 2 فروردین مبلغ 150000 تومان اضافه می شود .

و در تاریخ  7 و 8 فروردین مبلغ 100 هزار تومان کسر می گردد.

تور دبی نوروز 98

5 شب و 6 روز با پرواز ماهان